Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Samhällsplanering och Projektledning / Fysisk planering och Stadsutveckling

Fysisk planering och stadsutveckling

Foto: pug freak/flickr
COWI hjälper offentliga beställare och exploatörer med planering och utveckling.

COWI erbjuder kompetens och rådgivning inom en mängd olika områden. Stadsutveckling är oftast tvärvetenskapliga projekt. Vi arbetar i alla skeden, allt ifrån detaljerade analyser och inledande idéer till övergripande utredningar kring strategier, handlingsplaner, åtgärdsförslag mm. Projekten varierar i storlek från enstaka byggnader till kvarter och hela stadsdelar.


Våra rapporter och utredningar fungerar ofta som stöd inför beslut om projektets fortsatta framdrift. Vi är alltid noggranna med att illustrera och kommunicera resultaten tydligt och lättbegripligt.


Vårt mål är också att utveckla hållbara lösningar i nära samarbete med kunden. Vi kallar det för hållbar stadsutveckling.

Stadsutveckling är en komplex frågeställning som innehåller ett flertal områden. Se gärna vidare under följande teknikområden och tjänsteutbud:

  • Miljö
  • Trafikplanering
  • Kollektivtrafik
  • Landskapsarkitektur
  • Gång och Cykeltrafik

Senast uppdaterad: 29.03.2017