Kollektivtrafik och ITS

Foto: iStockphoto
COWI har hög kompetens inom planering och drift av kollektivtrafik och intelligenta transportsystem.

Kollektivtrafik
COWI har under många år medverkat i att utveckla och planera resenärsvänlig och effektiv kollektivtrafik.

Exempel på vår erfarenhet är planering av Köpenhamns tunnelbana, högklassigt bussnät i Storköpenhamn och införandet av de första spårvägsanläggningarna i Danmark.
 
Intelligenta transportsystem (ITS)
Vår kompetens inom ITS omfattar planering, specifikation, övervakning, testning, implementering och utvärdering av ITS-lösningar. Vi hjälper våra kunder med teknikval och upprättar organisationer för investering och drift av ITS-anläggningar.

Senast uppdaterad: 28.02.2018