Projektledning

Foto:

​Vi utvecklar och stödjer våra kunder i att effektivare leda och styra sina projekt och sin projektverksamhet.

​Projektledning är ett av COWIs specialistområden. Vi har mångårig erfarenhet och kunskap som sträcker sig över ett brett spektrum. Vi erbjuder beprövade tjänster och lösningar för kunder inom industri, infrastruktur och byggnad & fastighet.

Att våra kunder är verksamma inom vitt skilda branscher gör varje uppdrag unikt men gemensamt för alla är krav på professionalitet, kvalitet och ett tillfredsställande slutresultat. COWI arbetar med planering, styrning och uppföljning och ser till att projektet utförs i rätt tid och till rätt kostnad.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar i analys-, genomförande- och förvaltningsfaser.

Våra tjänster:

 • Projektutveckling/tidiga skeden
 • Projektledning
 • Projekteringsledning/installationssamordning
 • Byggherrerådgivning
 • Byggprojektering
 • Byggledning/produktionsledning
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Programarbete
 • Besiktning
 • KMA-Samordning
 • Upphandling
 • Fastighetsekonomi
 • Ekonomiska analyser/kalkyler
 • Drift- och underhållsplanering
 • Skadeutredningar
 • Förvaltningsstöd
 • Due Diligence
 • EPCM/totalåtaganden av om- och nybyggnadsprojekt
 • Tekniska inköp

COWI Management AB ingår i COWI AB och är ett specialistbolag med ansvar för tjänster inom planering. För att se vilka tjänster COWI Management erbjuder, gå in på www.cowi-management.se

 

Senast uppdaterad: 01.11.2017