Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Samhällsplanering och Projektledning / Trafikplanering och trafikmodellering

Trafikplanering och modellering

Foto: FromTheNorth/flickr

COWI analyserar efterfrågan på transporter inom alla transportslag.

Vi uppskattar effekten av efterfrågan på grund av exempelvis förändringar i infrastrukturen, förändringar i avgiftsstrukturer för transporter med mera.

Våra ekonomer genomför ekonomiska och finansiella analyser, såsom förstudier, kostnads- och nyttoanalyser etc.

I våra analyser och värderingar nyttjar vi COWIs samlade kunskap och expertis inom brokonstruktion, vägar, järnvägar, miljö, trafik och trafikmodellering med mera.

Våra kunder inom trafikplanering är stat och kommuner, väg- och järnvägsmyndigheter och det privata näringslivet.

Vi erbjuder rådgivning och konsulttjänster inom en mängd olika områden. Allt ifrån detaljerade analyser, simuleringar och utformningar av trafiksystemets olika delar, till övergripande utredningar kring trafikstrategier, handlingsplaner och åtgärdsanalyser. Våra rapporter och utredningar fungerar ofta som stöd inför beslut om projektets fortsatta framdrift.

COWIs trafikplanerare kombinerar och drar nytta av alla våra kompetensområden, såsom stadsplanerare, ekonomer, konstruktörer, projektörer, jurister och experter inom kommunikation och vi är alltid noggranna med att illustrera och kommunicera resultaten tydligt och lättbegripligt.

 

 

Senast uppdaterad: 15.12.2017