Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Vatten och Miljö / Avfall och resurshantering

Avfall och resurshantering

Foto: COWI
COWI kan skapa en resurs av avfall och föreslå hållbara lösningar för avfallshantering.
COWI arbetar med utredningar och analyser inom avfallsområdet
och med processtekniska uppdrag för olika avfallsbehandlings-anläggningar. Tillsammans med våra konsulter inom bygg, infrastruktur och industri har vi erfarenhet och teknisk och miljövetenskaplig kompetens som krävs för att vända ett avfallsproblem till en resurs.

 

Hållbara lösningar
Hållbar avfalls- och resurshantering är en förutsättning för ett hållbart och miljövänligt samhälle. Allt eftersom kraven ökar från samhället skapas ekonomiskt utrymme och andra incitament för att ta hand om avfall och restprodukter på ett bättre sätt. Lagändringar, teknisk utveckling och nya vetenskapliga rön kan vara avgörande för vilken metod och vilken tekniklösning som är den optimala.


Klassiska utredningar och hållbara lösningar
Förmågan att gripa över hela kedjan och värdera metoder och teknikval utifrån ett långsiktigt perspektiv är vår styrka. Utöver de klassiska utredningarna inom avfall kan vi även erbjuda teknologiskt nytänkande som gör avfallet till en resurs.

COWI erbjuder tjänster inom till exempel följande områden:

  •        Lokaliseringsutredningar och förstudie
  •        Planering och projektering
  •        Avfallsplanering 
  •        Tillståndsprövning, MKB och riskanalyser
  •        Avfallsjuridik
  •        Metoder för återvinning och återanvändning av avfall
  •        Hydrogeologiska utredningar och miljögeoteknik vid deponier
  •        Kontrollprogram och handböcker för drift och kontroll
  •        Framtagande av avfallsplaner
  •        Utbildning

      Oavsett hur stor eller liten , hur komplicerad eller enkel en
uppgift är så löser COWI den genom samverkan mellan COWIs
olika kompentensområden.

Senast uppdaterad: 04.01.2018