Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Vatten och Miljö / Hälsa, Miljö, Säkerhet

Hälsa, Miljö, Säkerhet

Foto: COWI

Rådgivning inom miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet är närbesläktade tjänsteområden
som ofta överlappar varandra. På COWI kan vi samordna dessa. På så sätt skapas en
god översikt av behoven, vilket säkerställer hållbara lösningar samtidigt som arbetet
blir effektivare.

COWI har en mycket bred resursbas med flera hundra anställda som tillhandahåller rådgivning inom dessa områden. Bland dessa finns specialister inom respektive delområde (miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet) med både nationell och internationell erfarenhet, samt stor erfarenhet av projektledning.

Vi använder vår breda kunskapsbas till att erbjuda våra
kunder hållbara lösningar.

Kunder och COWI Bland våra kunder finns svenska och internationella företag, myndigheter och organisationer. Vi tillhandahåller rådgivning i alla projektstadier från tidiga idéskeden (via projektering och produktion) till avveckling av verksamheter, samt vid förvärv, försäljning, avveckling och rivning.


Genom våra internationella kontor och starka nätverk av samarbetspartners kan vi mobilisera snabbt i de flesta delar av välden.

Uppdaterad kunskapVi håller oss ständigt uppdaterade om förändringar i nationell och internationell lagstsiftning och andra krav, samt om nya metoder och kunskaper inom våra kompetensområden.  Dessutom har vi en effektiv kunskapsdelning inom hela organisationen.

Senast uppdaterad: 17.01.2018