Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Vatten och Miljö / Strategisk miljörådgivning

Strategisk miljörådgivning

Foto: COWI

Det finns en medvetenhet och ett stort engagemang för hållbarhet och socialt ansvarstagande hos både offentliga och privata verksamheter. Vi bistår med rådgivning som är av strategisk betydelse
för fortsatt drift och som går hand i hand med en hållbar utveckling. 

Beroende på verksamhet kan våra tjänster innefatta identifiering av lagstiftning och hjälp vid framtagande av miljöpolicy, mål, handlingsplan och rutiner för verksamhetens miljöarbete. Exempel på rutiner är miljöanpassade inköp, kemikalie- och avfallshantering, energibesparing, kommunikation och dokumentstyrning.

Våra strategiska råd omfattar allt från miljö- och riskbedömning, vid köp eller försäljning av verksamheter och fastigheter, till utvärdering och hantering av affärsrisker och möjligheter. Vi bistår även med tjänster inom socialt ansvarstagande och strategisk klimatrådgivning.

Våra rådgivare är specialister med lång erfarenhet av att fungera som stöd vid strategiska beslut och har goda kunskaper om internationella trender och globala miljöaspekter.

Kurser hos ossVi erbjuder utbildningar på olika nivåer som är anpassade efter era behov inom miljö, kemikalier, lagstiftning, risk, inköp, energi, avfall etc. Vi belyser lokala och globala miljöfrågor, aktuella händelser, de nationella miljökvalitetsmålen samt miljölagstiftning och miljöledning. Utbildningarna varieras med inspirerande föreläsningar och praktiska övningar utifrån gruppens erfarenheter.

Senast uppdaterad: 29.12.2017