Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Vatten och Miljö / Vatten och Avlopp

Vatten och Avlopp

Foto: Sussie Carlsson
COWI erbjuder tjänster och tvärvetenskapliga lösningar inom vatten och avlopp. Lösningarna är baserade på omfattande kunskap om vattnets kretslopp och den tekniska genomförbarheten.

En väl fungerande vattenförsörjning och effektiva system är viktiga förutsättningar för ett hållbart samhälle

Vi behärskar alla aspekterna av det naturliga kretsloppet och de tekniska systemen såväl som deras inbördes beroenden.

COWI har mer än 50 års erfarenhet av projektering och övervakning av ny- och ombyggnad av vattenförsörjning, dagvattenhantering, dräneringssystem, och avloppsreningsverk inklusive drift och underhåll.

COWI ger råd om heltäckande tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt optimala lösningar för vatten och avlopp. Detta innefattar studier i form av riskbedömning, säkerhetsanalys och arbetsmiljövärdering.

COWI är också involverad i många utvecklingsprojekt med fokus på vatten och avloppsvatten vilket sätter vår kunskap i framkant. Även flera nya former av samarbete så som exempelvis partnering/partnership och samverkan ger oss erfarenhet och kunskap om möjligheter.

Senast uppdaterad: 15.02.2018