Frukostseminarium hållbar stadsutveckling, Göteborg 8 maj

Plats: COWI Göteborg, Skärgårdsgatan 1
Tid och datum: 8 maj kl 7.30-9.30

 

Efter ett långt utredningsarbete har regeringen föreslagit nio platser där nya städer eller stadsdelar kan komma att byggas, detta presenterade Peter Eriksson den 1 september 2017. Totalt handlar det om 100 000 nya bostäder. Detta expansiva byggande möjliggör planering för en mer hållbar stadsutveckling.

Men bygger vi den framtida hållbara staden?

Vad kan vi lära av historien och hur ska vi göra i framtiden?

Går Göteborgsregionen mot hållbar stadsutveckling och drar vi lärdom av utvecklingen på Norra Älvstranden?

Under detta frukostseminarium kommer Johan Ekman från Älvstranden Utveckling AB att berätta om hur man tänkt tidigare och hur man tänker idag avseende Norra Älvstrandens stadsutveckling.

Vi kommer också att få höra Sofia Thorsson, forskare inom urbanklimat på Göteborgs universitet, prata om grönstrukturer i staden och dess betydelse för en hållbar stadsutveckling; som en bas för stadens ekosystemtjänster, däribland effekten på lokalklimatet.

Marie Haeger-Eugensson, expert inom luftkvalitet och lokalklimat, kommer ge råd om hur man kan tänka i planeringsarbetet vid nybyggnation i både stora och små kommuner och Kristoffer Hultberg berättar om hur man på ett smart sätt kan utreda flera aspekter i samma skede och därmed spara tid och pengar.

Program

  • 07.30 Ekologisk frukost
  • 08.00 Marie Haeger-Eugensson och Kristoffer Hultberg inleder
  • 08.10 Johan Ekman
  • 08.40 Sofia Thorsson
  • 09.00 Avslutande diskussion under ledning av Marie Haeger-Eugensson och Kristoffer Hultberg
  • 09.30 Tack för den här gången!

Plats: COWI AB, Skärgårdsgatan 1, Göteborg
E-posta din anmälan med namn, företag och eventuella matpreferenser senast 4 maj till miljo.goteborg@cowi.com

Reser du kollektivt tar du dig enklast till oss med spårvagn 3 eller 9 till hållplats Kaptensgatan, Majorna. Kommer du med bil finns parkeringsplatser utanför vårt kontor på Skärgårdsgatan 1.

Välkommen till COWI!