Värderingar, vision och mission

Våra värderingar

För COWI är en hög professionell och etisk nivå nära knutet till affärsmässighet. Vi arbetar med trovärdighet och integritet i alla avseenden och denna hållning genomsyrar även vår värdegrund och vision samt våra policyer.

Våra värderingar har i grunden varit desamma i årtionden och de är integrerade i både vårt arbete och vår interaktion med omvärlden.

Integritet

Vi uppträder korrekt och trovärdigt i alla avseenden.

Respekt

Vi respekterar våra samarbetspartner, vår natur och vårt samhälle. Vi respekterar varandra, när vi fattar och genomdriver beslut. Vi har personliga kontakter och bekantskaper i hela organisationen, oberoende av hierarki.

Oberoende

Vi värderar vårt ekonomiska oberoende högt samt den handlingsfrihet som den medför i vårt arbete.

Teknisk styrka

Vi är stolta över vår höga tekniska nivå. Vi främjar innovation och tekniskt mod, när det tillför våra kunder värde.

Frihet

Vi har betydande frihet inom alla områden i vårt arbete. Vi tror på frihet i tanken och på det goda samtalet.

Vision och mission

Vår vision uttrycker riktningen vår verksamhet ska utvecklas mot. Vår mission är vår anledning att finnas till. Tillsammans med vår strategi och våra värderingar, visar de oss vägen mot framtiden.

Vår vision

Vår vision är att skapa sammanhängande lösningar för framtidens hållbara samhällen.

Vi vill vara:

 • En av branschens toppspelare
 • Vår lönsamhet tillhör de bästa i branschen vilket skapar betydande värde för tillväxt och innovation
 • Kundens förstahandsval
 • COWI är kundens prioriterade samarbetspartner när det handlar om att skapa innovation och hållbart värde
 • De bästa medarbetarna
 • Vi har den högsta kompetens- och kunskapsnivån i branschen, tack vare våra högpresterande team
 • Ett ledande varumärke
 • COWI är det starkaste varumärket och den prioriterade konsulten på många av våra utvalda marknader
 • Internationella specialister i världsklass
 • Vi anses vara världsledande inom våra internationella verksamheter
 • Förstklassiga resultat
 • Vårt arbete med ständig förbättring är i nivå med de bästa i branschen

Vår mission

Vi är konsulter som skapar betydande värde åt kunder, människor och samhället genom vår kunskap och vår 360°-gradersansats genom att:

 • Involvera och engagera kunder och intressenter i att tillsammans skapa optimala lösningar.
 • Använda kunskap och erfarenhet i världsklass både globalt och lokalt, baserat på konstruktion, ekonomi och miljövetenskap.
 • Skapa välstånd och möjligheter åt kunder, aktieägare och andra intressenter.

Kontakta oss

Manuel Vigilius
Vice President
Group Communication

Tel: +45 56401197