/ Skip Navigation LinksOm COWI / Hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande

Foto: COWI
Hållbart samhällsbyggande –
från idé till effektiv förvaltning

Hållbart samhällsbyggande är en integrerad del av COWIs affärsmodell "Value Engineering".

Value Engineering baseras på våra kompetenser och vårt arbetssätt, våra värdegrunder samt vårt förhållningssätt.

COWIs definition av Hållbart samhällsbyggandeVi skall tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.

Våra lösningar ska vara ekonomiskt försvarbara och miljömässigt riktiga. Vi ska råda till socialt ansvarstagande.

Vi skall uppmuntra till innovation och profesionellt mod när det kommer våra kunder till godo. Därigenom kommer våra tjänster att leda till en hållbar samhällsutveckling inom såväl bygg, infrastruktur och industri.

COWI tar hänsyn till helheten

För att anse, mena och påstå att våra tjänster leder till en hållbar samhällsutveckling, bidrar vi med lösningar som infriar behovet av hälsa och välbefinnande, trygghet, säkerhet och livskvalitet. Vi når dit genom att med rätt kunskap, vara målfokuserade och känna motivation. Hållbart samhällsbyggande uppnås först när ekonomiska, miljömässiga och sociala uthållighetsaspekter sammanfaller. 

 

 

Hållbarhet med fokus på människor, vår planet och vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 29.01.2018