/ Skip Navigation LinksOm COWI / Vision, Varumärke och Kvalitet

Värden och Mission

Foto: COWI
För COWI är en hög professionell och etisk nivå tätt knutet till affärsmässighet. Vi arbetar med trovärdighet och integritet i alla avseenden och denna hållning genomsyrar även vår värdegrund och vision.

COWIs värdegrund är lagd utifrån sättet vi arbetar på och hur vi uppträder mot varandra i vardagen. COWIs värden har sina rötter i årtionen av verksamhet.

Våra värdeord: 

Integritet Vi uppträder, i alla avseenden, korrekt och trovärdigt.
 
Respekt Vi respekterar våra samarbetspartners, vår natur och vårt samhälle. Vi respekterar varandra, när vi fattar och genomdriver beslut. Vi har personliga kontakter och bekantskaper på tvären i organisationen, oberoende av hierarki.

OberoendeVi värderar vårt ekonomiska oberoende högt samt den handlingsfrihet som den medför i vårt arbete.

Teknisk styrkaVi är stolta över vår höga tekniska nivå. Vi främjar innovation och tekniskt mod, när det tillför våra kunder värde. 

Frihet Vi har betydande frihet på alla områden i vårt arbete. Vi tror på frihet i tanken och på det goda samtalet.

Senast uppdaterad: 19.03.2018