Kattie Yousefi, Lina Sköldberg och Elin Edstam

Dynamiska trion som hittar lösningar

I Göteborg samsas cyklister, bilister och fotgängare om samma utrymme när de ska ta sig till bad, kolonilotter och fotboll i ett populärt rekreationsområde. COWIs Elin Edstam, Kattie Yousefi och Lina Sköldberg ska se till att det sker smidigt och säkert.

Tillsammans utreder de möjligheterna för en ny gång- och cykelbana till det stora fritidsområdet.

- När vi tittar på området ser vi att det finns väldigt mycket vi måste hänsyn till. Vi trodde att området framför allt var trafikerat under sommarsäsongen, med det visade sig att det händer så mycket hela året, säger Elin.

Elin Edstam

Det är en utmaning eftersom den aktuella vägen är den enda möjligheten att ta sig genom området.

- Inne i staden går det att välja andra vägar, men det går ju inte här, säger Kattie.

Kattie Yousefi

Trafikplanerarna Kattie och Lina ser till helheten som hur vägen samspelar med hela området. Vägprojektören Elin ritar och grottar ner sig i detaljer som vägsträckning och -höjd.

- Men vi jobbar nära varandra, säger Lina som arbetat på COWI i tre år.

- De här två kom in som en frisk fläkt i augusti. Vi har lärt känna varandra fort och har bra dynamik, avslutar Lina.

Lina Sköldberg

Vi är bra var och en för sig. Men vi är bättre tillsammans. Det menar vi på COWI och under dessa veckor hyllar vi våra kollegor och firar det goda samarbetet. Vill du bli bättre tillsammans med oss? Se våra lediga tjänster.


Tillbaka till huvudsidan Bättre tillsammans