Merethe och Per är gruppchefer för avdelningen Process och projekt inom divisionen Industri. Deras grupper, som framför allt består av kemiingenjörer, är inriktade på processdesign och jobbar bland annat med beräkningar, utformning av utrustning och processtekniska lösningar mot industrier och kommuner.

De lyfter teamet med struktur och humor

De leder varsin grupp teknikkonsulter på avdelningen Process och projekt inom division Industri. Per Olsson och Merethe Haugland förenas av en vilja att stötta varandra och att lyfta teamet. Humorn gör dem bättre tillsammans.

Minns ni första gången ni sågs?

Merethe: Jag minns ju hur vi satt när jag började på COWI. Vi satt bredvid varandra på var sin sida av gången genom kontoret. Precis alla gick emellan oss. Men framför allt minns jag Pers skratt. Vi har alltid haft lätt att skratta tillsammans.

Per: Ja, det tänkte jag också säga. Det är få jag klaffar så bra med som Merethe. Samma sorts humor gör att vi kan skratta åt alla positiva och negativa saker som händer i livet och på jobbet.

Hur funkar samarbetet?

Merethe: Vi är ju gruppchefer båda två och sitter med samma sorts teknikkompetens i våra team. Mycket av arbetet handlar om att synka vem som ska göra vad i grupperna. Ibland behövs det en specialist i ett uppdrag, och eftersom Per varit här längst har han koll på vad alla medarbetare har gjort tidigare, så det är väldigt bra.

Per: För mig är det viktigt att ha Merethe som bollplank när jag har svåra frågor att hantera. Vi har samma ramar att förhålla oss till och kan därför vara ett stöd för varandra.

Merethe: Vi förväntas också leverera samma sorts uppgifter när vi ska rapportera. Vi utför nästan samma sak fast för olika personer.

Per: Dessutom är det jäkligt tråkigt att göra en del saker själv. Det är roligare att göra dem tillsammans. Det finns ofta saker man som chef inte kan dela med sig av till andra, och då är det fantastiskt att kunna bolla de sakerna med Merethe.

Hur är ni som kollegor?

Merethe: Per är väldigt trygg och lugn. Jag kan alltid gå till honom om jag har funderingar, problem eller behov av feedback. Han är dessutom väldigt diplomatisk. Jag har lättare att brusa upp, men Per är lugnande när jag går i gång. När jag frågar ”kände du, tyckte du, hörde du, märkte du” kan han lugna ner mig genom att berätta hur han uppfattade situationen. Och det är ofta helt annorlunda!

Per: Jag tycker att Merethes insats i järnvägsprojektet Ostlänken är ett bra exempel på hur man ska vara som kollega. Hon tog på sig ett uppdrag som ingen på COWI riktigt hade jobbat med tidigare. Hon skulle hålla i ledningssamordning och det fanns inget etablerat arbetssätt för att göra det i en så här stor omfattning.

Merethe: Ofta tittar man på en begränsad yta för att se vilka ledningar över och under jord som kommer i konflikt med byggandet av en väg till exempel. I det här projektet tittade vi på samtliga ledningar utefter hela Ostlänken och det var ju något helt nytt.

Per: Det var ett enormt åtagande! Du gjorde det greppbart för dig själv, det blev ett kanonresultat och dessutom paketerade du det så att det kunde lämnas över det till en kollega som fortsatte med samma arbetssätt. Från att det inte hade funnits någonting ...

M: Det fanns inga ramar!

P: Inga ramar om hur man skulle gå till väga, det fanns knappt ens beskrivet vad man skulle förvänta sig resultatmässigt. Där satte du struktur, ramar och arbetssätt. Det tycker jag var fantastiskt. Väldigt imponerade!

Hur är ni bättre tillsammans?

Merethe: Jag tänker att vi har fyra ögon som ser och fyra öron som hör. Vi täcker ett större område när vi är två!

Per: Jag tror också att man tjänar på att vara två när man ska hitta det positiva. Det är lätt att fokus hamnar på vad som är negativt, men när man är två är det lättare att hitta de positiva delarna och kunna fokusera på dem. Genom att uppmärksamma och fira det positiva lyfter hela gruppen. Och då blir vi bättre tillsammans. 

Något jag förknippar med min kollega

Merethe: Något jag förknippar med Per är alla hans post-it-lappar. Det är hans sätt att strukturera sitt arbete. Post-it-lappar överallt. Är så förvånad över att han lyckas hålla koll på sina arbetsuppgifter.

Per: Merethe är som en förpackning Plopp. Färgglad, ger energi åt gruppen när det behövs boost och lika strukturerad som chokladbiten med kolakrämen jämnt fördelad innanför chokladen. Var sak på sin plats!

Vi är bra var och en för sig. Men vi är bättre tillsammans. Det menar vi på COWI och under dessa veckor hyllar vi våra kollegor och firar det goda samarbetet. Vill du bli bättre tillsammans med oss? Se våra lediga tjänster.


Tillbaka till huvudsidan Bättre tillsammans