Foto: Ivan Brodey

Digitaliserade sjukhus ställer nya krav

2018-01-23 / Alvin Wehn

Algoritmer och stora datamängder hjälper oss att hitta lösningen på cancerns gåta, och allt fler läkare och sjuksköterskor går över från papper till pekplattor. Den nya tekniken skapar nya förutsättningar för hur framtidens sjukvård ska planeras och utformas. Hur kan vi planera och bygga framtidens sjukhus?

När du går in på ett av Norges nyaste sjukhus, Sykehuset Østfold, kan du få intrycket av att du har hamnat på en flygplats.

Innan du ”går till gaten” (in till läkaren) får du checka in digitalt vid en disk, där du får detaljerad information om vart du ska gå och hur du kommer dit.

När du har träffat läkaren uppdaterar hen din digitala journal där du sedan kan se all din hälsorelaterade information, och dessutom vilka som har haft tillgång till den. 

Den demografiska och digitala utvecklingen bestämmer takten

Så här har det inte alltid sett ut. 

Många av dagens sjukhus byggdes på 1950- och 1960-talen, långt innan smarta mobiler gjorde entré som hjälpredor i vardagen. 

Samtidigt blir vi allt äldre. 2016 rapporterade nättidningen Business Insider att det kommer att finnas fler vuxna över 65 år än barn under 5 år i världen år 2020.

Den här demografiska förändringen ökar behovet av investeringar i effektivare och mer tillförlitlig vård.

Norge är ett av många länder som försöker tillgodose det här behovet. Fram till 2020 kommer 750 miljoner norska kronor i månaden att investeras i sjukhusprojekt. Målen är att uppfylla behoven av digitalisering och modernisering samt att öka kapaciteten. 

Sjukvården förändras, och det gäller även sjukhusen. Hur påverkar den snabba digitaliseringen vårt sätt att utforma och bygga sjukhus? 

Digitala verktyg ger enklare byggnadsplanering 

Digitala samarbetsverktyg, till exempel avancerad användning av BIM (byggnadsinformationsmodellering) och VDC (virtuell design och konstruktion) har blivit helt avgörande i dagens plan- och byggprocesser.

BIM-modeller för sjukhus har utvecklats till komplexa verktyg för hantering av kostnader, produkter, brandsäkerhet och logistik utöver alla aspekter av byggprocessen. 

Sykehuset Østfold stod klart 2015, och fick då pris av buildingSMART International för användningen av öppen BIM.

Digitala samarbetsverktyg gör arbetet effektivare än någonsin.
Alvin Wehn Project Director, COWI

Den som vill skapa innovationer och nå framgång måste ständigt tänja gränserna. 

På sjukhuset i Stavanger byggs ett särskilt VR-rum för att alla berörda i sjukhusprojektet ska kunna få en verklighetstrogen upplevelse, och därmed kunna ge viktig feedback redan tidigt under planprocessen. 

Syftet är att minska risken för missförstånd och fel, så att byggprocessen blir effektivare.  

En pappersfri planerings- och designprocess 

I Bergen på den norska västkusten arbetar COWI med att utforma ett nytt barnsjukhus. Det är ett verkligt banbrytande projekt med avancerad teknik.

Sjukhuset får över 1 000 kvadratmeter fönster med genomskinliga solceller. Dessutom kan det här bli världens första sjukhus som planeras och utformas helt digitalt, utan ett enda papper. 

Entreprenörerna använder BIM-modellerna direkt i sitt arbete på byggplatserna. ”BIM-kiosker” och pekplattor gör att de alltid har tillgång till den senaste projektinformationen.

4D-planering gör att de kan lägga till uppgifter till modellobjekten och till resurserna, utrustningen och materialet i projektet.

På så sätt kan allt material spåras och det blir lättare att se till att alla komponenter levereras till rätt plats i rätt tid.

Det trådlösa nätverket måste fungera

Att moderna sjukhus är komplexa råder det ingen tvekan om. Det kan till och med vara svårt att förstå exakt HUR komplexa de är, utifrån bara en helhetsbild. 

Därför ska vi titta lite närmare på Norges föregångare inom trådlös sjukvård: Sykehuset Østfold.

Här finns 3 664 rum på totalt 85 500 kvadratmeter, varav 480 är teknikrum som kräver avancerade el- och tekniklösningar.

Förr i tiden byggdes sjukhus utan en tanke på hur datorer skulle kunna användas inom vården. När datorn sedan slog igenom började man bygga trådlösa nätverk för stationära datorer på sjukhusen. 

Men beställaren av Sykehuset Østfold hade betydligt större digitala ambitioner än så: ett helt trådlöst patientövervakningssystem med mobila enheter. Personalen använder också smarta och trådlösa enheter i sitt dagliga arbete, så det trådlösa nätverket måste alltid fungera. 

Trådlös patientövervakning

Ingenjörerna i projektet behövde planera för ett stort antal åtkomstpunkter i det trådlösa nätverket, samtidigt som inga frekvensstörningar fick förekomma.

Och utmaningen blir ännu svårare i ett klimatvänligt, BREEAM-certifierat sjukhus där väggarna är tjocka för att minimera värmeförlusterna, vilket också bromsar de trådlösa signalerna. Även fönsterrutorna är tjockare.

Trots detta blev projektet en framgång. Lösningarna som nu används på Sykehuset Østfold gör att personal och patienter kan interagera digitalt. Sjuksköterskor och läkare får direkt tillgång till all patientinformation på sina pekskärmar via ett RPSM-system.

Patienter som behöver extra tillsyn kan förses med en digital monitor som skickar larm till övervakningssystemet vid avvikelser, till exempel onormal puls.

Sjukhuspersonalen kan då lokalisera patienten i byggnaden tack vare att enheten kan spåras med 5-10 meters noggrannhet.

Foto: Ivan Brodey

Tekniken driver på takten 

Utvecklingen inom teknik- och konstruktionsprojekt pågår ständigt, samtidigt som teknikföretagen ökar takten i arbetet med att utforma framtidens digitala sjukvård.

Ett exempel är IBM, som hjälper läkare att hitta den mest effektiva behandlingen för varje patient med hjälp av stora mängder data och komplexa algoritmer.

Deras program ”Watson” kan läsa 200 miljoner sidor text på 3 sekunder – mer än vad en genomsnittlig läkare hinner med under ett helt arbetsliv.

Den data som samlas in kan bidra till blixtsnabba diagnoser i svåra cancerfall, och programmet har alltid tillgång till den senaste forskningen.

Virtuella undersökningsrum 

Flera företag har också testat algoritmer som visat sig vara lika bra som läkare på att diagnostisera cancer baserat på röntgen- och MRI-bilder – en perfekt läkarassistent.

Ett pilotprojekt med virtuella undersökningsrum har startats i glesbefolkade områden i mellersta Norge.

Detta innebär att sjuksköterskor och allmänläkare kan göra bedömningar och enkelt dela hälsoinformation med mer centralt belägna sjukhus, så att fler får tillgång till rätt medicinsk kompetens.

Den här typen av teknik kan motverka en del av den arbetskraftsbrist som förväntas framöver, och dessutom bidra till att äldre människor kan bo kvar hemma och hålla sig friska längre.  

”Watson” kan läsa 200 miljoner sidor text på 3 sekunder. Det är mer än en genomsnittlig läkare hinner med på ett helt liv.
Alvin Wehn Project Director, COWI

Nyckeln till framtidens sjukhus

Algoritmerna bakom de digitala läkarassistenterna blir allt bättre och artificiell intelligens blir ett allt vanligare inslag inom vården. Det är uppenbart att IT har kommit till vården för att stanna.

Att se till att datasystemen fungerar utan avbrott kan därmed bli en fråga om liv och död. All IT-användning måste vara noggrant genomtänkt, och alla datacenter måste utformas så att de blir oberoende, säkra och har god redundans. 

Sjukhusen digitaliseras i dag snabbare än någonsin, men våra ingenjörer är som tur är bra på att hänga med.

Ett nära samarbete med ambitiösa kunder och sjukhusutvecklare för att flytta gränserna för vad som anses möjligt – där ligger nyckeln till framtidens sjukhus. 

OM EXPERTEN

Jag är civilingenjör inom konstruktion och är specialiserad på sjukhus och andra byggnader inom vården.

2003 vann vi en tävling om att utforma en klinikbyggnad på 100 000 kvadratmeter på St. Olavs sjukhus i Norge.

Det satte verkligen fart på min kreativitet. Det var väldigt intressant att få arbeta tillsammans med så många experter med vitt skilda kompetensområden i stora, komplexa projekt.

Att planera och utforma ett sjukhus är något av det mest komplexa som jag har arbetat med.

Kontakta oss

Alvin Wehn
Project leader
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 95989128