Hållbara lösningar i kontorsbyggnader ger mer avkastning till investerarna 

2018-01-23 / Per Stabell Monby

Internationella data visar att hållbara nybyggnationer ökar marknadsvärdet utifrån flera viktiga parametrar. Det indikerar att det kan finnas ännu mer att vinna på att investera i hållbara renoveringsprojekt.  

Det har länge pratats om att det är lönsamt att bygga hållbart. Nu finns det också data som visar att det är sant. 

Data från tusentals projekt i länder över hela världen (bland annat Australien, Finland och USA) visar att avkastningen på en investering kan bli betydligt högre om kontorsbyggnadsprojekt baseras på principer om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

I grunden handlar det om att fokusera på ett antal relevanta parametrar när vi strävar efter att optimera avkastningen av en investering.

I de inledande faserna fokuserar många ofta alltför hårt på initialpriset och väger inte in de långsiktiga effekter som den aktuella kontorsbyggnaden kan medföra för investerare och hyresgäster. Det leder ofta till en onödig blindhet för allt annat än byggkostnaden. I stället bör man fokusera på de önskade långsiktiga kommersiella fördelarna – det gynnar både investerare och hyresgäster. 

Om vi tar kontorsbyggnader som ett exempel finns det tre parametrar för hållbara byggnader som har en särskilt tydlig koppling till resultatet för investerare: hyresnivån, utgångsvärdet och hyrestiden. 

10-12 procent högre avkastning

Baserat på resultaten av den här internationella forskningen har vi utvecklat en ny beräkningsmetod som visar att långsiktiga investerare i nya kontorsfastigheter ofta kan öka sin avkastning med 10-12 procent.

Dessutom är den genomsnittliga hyrestiden normalt betydligt längre. Det minskar riskerna med investeringen, så det finns också möjlighet att skaffa finansiering genom s.k. gröna obligationer i tillämpliga fall. Räntesatserna för sådana obligationer är för närvarande 0,5-0,8 % lägre än liknande klassiska obligationer, förutsatt att byggnaden kan klassas som hållbar. 

Våra beräkningar visar också att hyresgästernas resultat kan förbättras betydligt genom att de betalar en något högre hyra för att uppnå högre produktivitet och lägre drifts- och underhållskostnader. Den faktiska produktivitetsökningen är 1,8 gånger större än den ökade hyreskostnaden. 

Dessutom är den genomsnittliga hyrestiden normalt betydligt längre. Det minskar riskerna med investeringen, så det finns också möjlighet att skaffa finansiering genom s.k. gröna obligationer i tillämpliga fall
Per Stabell Monby Project Director, COWI

inomhusklimatet blir allt viktigare 

Även om läget fortfarande är allra viktigast på fastighetsmarknaden visar erfarenheter från olika delar av världen att faktorer som inomhusklimatet och den tillfredsställelse det ger att verka i hållbarhetens tecken, och att berätta om det i sina nätverk, blir allt viktigare. 

En del i detta är hälsofördelarna – det är helt enkelt lättare att andas och koncentrera sig i en byggnad där hållbara lösningar har använts. 

De data som samlats in gäller endast nybyggen. Det finns dock anledning att tro att effekten kan bli ännu större vid investeringar i hållbara renoveringsprojekt, helt enkelt eftersom det finns oerhört många byggnader att renovera och förbättringspotentialen är betydligt större. 

Ohållbara lösningar drar ned resultatet

Det händer fortfarande att jag träffar folk i byggbranschen som tycker att hållbarhet är för dyrt, något man inte kan ta hänsyn till om man vill lyckas ekonomiskt. 

Men som vi sett ovan är verkligheten en helt annan. Visst kan initialkostnaden bli större, men det finns mängder av data som visar att avkastningen på längre sikt blir bättre för hållbara investeringar. 

Priset för att inte väga in hållbarhet är faktiskt högre.

OM EXPERTEN

People. Planet. Profit. Människor, miljö och vinst. Hur kan vi utveckla lösningar med god balans mellan de här tre nyckelområdena? Den frågan ligger bakom det mesta jag gör.

Mitt expertområde är hållbara byggnader, och jag har jobbat med det i 25 år. 

Det är uppenbart att vi måste tänka till och tänka om när det gäller hur vi använder jordens resurser. Men om vi ska åstadkomma verklig förändring måste vi också ta hänsyn till människor och ekonomiska faktorer. 

Den goda nyheten är att det snart inte är ekonomiskt hållbart för företag att inte ta hänsyn till våra ändliga resurser och att inte bry sig om vilket koldioxidavtryck de lämnar efter sig. Hållbara lösningar tar allt större plats på marknaden.   

Kontakta oss

Per Stabell Monby
Project Director
Building, East, Denmark

Tel: +45 56401307