Foto: LIDL Växjö

Hur skapar man världens grönaste butik?

2018-01-23

Matbutikskedjan Lidl stod i begrepp att utveckla ett nytt butikskoncept, och ville åstadkomma något helt nytt inom hållbara lösningar för kommersiella byggnader. Här berättar vi om hur vi hjälpte Lidl att uppnå sina mål.  

Lidl strävar efter att bli branschledande inom hållbarhet och miljöhänsyn. Det innefattar bland annat certifiering enligt ISO 50001 inklusive utbildning av alla medarbetare.

När det var dags att utveckla ett helt nytt butikskoncept i Sverige var målsättningen klar: att utforma världens grönaste butiker. 

Projektet innefattade tre butiker – i Växjö, Södertälje och Upplands-Bro norr om Stockholm – och avsikten var att sprida lärdomarna från projektet till alla nya Lidl-butiker.

Som Lidls samarbetspartner använde vi de tre första butikerna för att ta reda på vad som var möjligt och identifiera alla potentiella utmaningar under design- och produktionsfasen.

Ekozoner, solceller och värmeåtervinning från kylanläggningar 

Nu ska vi titta närmare på några av delarna i det nya butikskonceptet.

Behovet av hållbar energiförsörjning genomsyrade hela projektet. Därför installerades ett solcellssystem i Växjö-butiken och lösningar utvecklades för att återvinna spillvärme från kylar, frysdiskar och kylrum. 

Dessutom är butiken utrustad med fuktsäkra lösningar och god termisk komfort för att klara den ökade nederbörd som förväntas i framtiden. 

För att bidra till att sprida budskapet om Lidls viktiga miljöambitioner beslutade vi oss för att utveckla ekozoner på parkeringsplatserna för att ta hand om fåglar och insekter i närområdet. 

Foto: LIDL Växjö

Rörelsedetektorer styr belysningen  

Belysningen inne i och utanför butiken består av energieffektiva LED-lampor som styrs av närvaro- och rörelsedetektorer och timers, så att energibehovet kan minimeras. 

Dessutom har butiken ett grönt tak, och ett säkert cykelställ under tak erbjuds för att uppmuntra både kunder och anställda att cykla till affären.

De som kommer på elcykel eller i elbil kan också ladda sina fordon vid en av snabbladdningsstationerna som drivs med ström från solceller. 

Återanvändning eller återvinning är en annan viktig del i det nya butikskonceptet. Under hela projektet fanns ett ständigt fokus på att anlita ansvarstagande leverantörer och använda tåliga, hälsosamma material som ger låga utsläpp. 


Utnämnd till världens grönaste butik 

Vårt goda samarbete ledde till väldigt fina resultat:  Vid BREEAM Awards 2017 utsågs den nya Lidl-butiken i Växjö till världens grönaste butik, med certifieringen Outstanding.

Sedan dess har ytterligare två butiker uppnått Outstanding-certifiering och vi fortsätter samarbetet med Lidl. Flera nya butiker ska utformas utifrån de lärdomar vi dragit från den prisbelönta butiken i Växjö.

Företag som inte tar hållbarhet på allvar halkar efter

Vi är mitt uppe i en stor omvandling. De företag som inte arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor kommer att hamna på efterkälken. 

Lidls målmedvetenhet har varit avgörande för att de skulle uppnå sitt mål om att bli en föregångare i branschen. 

De har sett till att hela organisationen är med och drar i samma riktning, och det var tack vare den här hängivenheten som resultatet blev så bra. 

Kontakta oss

COWI employee Johanna Millander

Johanna Millander
Specialist
Water and Environment, Sweden

Tel: +46 10 850 13 73