Underhållsarbete med minsta möjliga trafikpåverkan

2018-06-22 / Robert Percy
Broar Insights

Går det att utföra kritiskt underhållsarbete utan att behöva stänga av trafiken? Det är en avgörande fråga för rörligheten i tätbebyggda städer och för att undvika de stora kostnader som stängda vägar medför – både för miljön och ekonomin.

Det är en svår situation för både ägare och väghållare inom urban infrastruktur. Befolkningen i städerna växer snabbt, vilket betyder att mycket av infrastrukturen belastas med betydligt mer trafik än vad som kunde förutses under designfasen. Det leder till allt högre grad av förslitning och utmattning.

Dessutom har trängseln i trafiken blivit ett hälso- och miljöproblem eftersom avgaser påverkar luftkvaliteten, vilket i sin tur ger negativa effekter på ekonomin. Det är ytterligare en anledning till att det är olämpligt att stänga motorvägar, sätta upp farthinder eller stänga filer (och därmed öka trängseln) – även om det är för viktigt underhållsarbete.

Med andra ord: när städernas vägnät redan utnyttjas till max måste ägare och väghållare hitta nya sätt att hålla trafikflödet igång samtidigt som reparationsarbeten pågår.

Att stänga Storbritanniens viktigaste bro var inget alternativ

Vi tar en närmare titt på ett sådant exempel.

Connect Plus är väghållare för Queen Elizabeth II (QE2)-bron i London. Nyligen tvingades de utföra kritiskt underhållsarbete på bron, som trafikeras av 80 000 fordon varje dag.

Den här snedkabelbron invigdes 1991 och leder trafiken på Londons ringled M25 i medsols riktning över Themsen.

Brons sex expansionsfogar behövde bytas ut på grund av ålder och utmattning, och för att kunna göra det var man tvungen att ta bort upp till 4,5 meter långa brodäcksektioner.

Att stänga Storbritanniens viktigaste bro för att utföra arbetet var dock inget alternativ.

En lösning som utmanar branschstandarden

Standardlösningen i branschen just då var att fästa stålplattor över fogarna. Den lösningen hade dock flera nackdelar i det här fallet: väghastigheten måste begränsas till 50 km/tim, plattorna kunde inte spännas över dubbla fogar, den fungerade inte för rörelser i långa spann och blockerade tillgängligheten från ena sidan.

Det var tydligt att det alternativet inte skulle leva upp till kraven för QE2-bron.

Det behövdes en ny lösning som inte krävde nedsatt hastighet, klarade upp till +/-350 mm longitudinella rörelser och gjorde att arbetet kunde utföras utan trafikavstängningar.

Ny lösning gav minimal trafikstörning

I nära samarbete med vår kund Connect Plus och entreprenören Jackson tog vi fram en alternativ lösning – en tillfällig rampkonstruktion som gjorde att trafiken flöt på medan de befintliga expansionsfogarna monterades ned från undersidan på bron.

Den tillfälliga rampkonstruktionen (se bild nedan) består av två sinusformade, asfalterade på-/avledningsytor och en 5 meter lång överbryggningsplatta i stål med integrerad expansionsfog. De lätta modulerna är enkla att montera och demontera – därför behövde bron bara stängas under en natt då enheterna sattes på plats över de befintliga fogarna.

När de gamla fogarna var borta stängdes bron av ytterligare en natt och de nya permanenta fogarna monterades. Det gjorde att trafikstörningarna blev minimala.

500 ton koldioxid och miljoner pund sparade

Den skräddarsydda rampkonstruktionen gjorde att trafiken nästan inte behövde stängas av alls, vilket sparade mer än 500 ton koldioxid och miljontals pund i kostnader för stängda vägar. Och viktigast av allt – bilisterna märkte inte av reparationsarbetet.

Den här lösningen gör att expansionsfogar kan bytas ut samtidigt som trafikflödet kan upprätthållas (upp till 80 km/tim), och den används nu på både M25 och andra vägar.

Det här banbrytande projektet belönades med utmärkelsen ”Temporary Works Initiative of the Year” vid 2015 års British Construction Industry Awards.

OM EXPERTEN

– Mitt främsta expertområde är förstärkning, renovering och uppgradering av broar, framför allt broar med långa spann, historiska broar och broar som är helt avgörande för infrastrukturen.

Mitt arbete tar mig över hela världen, men jag arbetar också med projekt på hemmaplan. Varje problem jag stöter på är unikt och lösningen är sällan enkel. Det är en ständig ström av utmaningar med olika kulturella och geografiska förutsättningar.

Kontakta oss

Robert Percy
Director
Bridges International, United Kingdom

Tel: +44 2079407600