”Det är lättare att testa en tes, jobba utifrån den och förbättra istället för att starta med ett vitt papper. Det skapar bra förutsättningar att på ett effektivt sätt nå projektmålen”
Malin Klintborg, Årets Projektledare inom samhällsbyggnad 2019

ÅRETS PROJEKTLEDARE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD

Det finns ett stort antal projektledare som gör ett fantastiskt viktigt jobb utifrån att engagera projektteamets medarbetare, verka för ett gott ekonomiskt utfall för alla berörda i projektet, från beställare till leverantörer samt skapa långsiktiga och hållbara byggnader och anläggningar.

För att synliggöra dessa betydelsefulla personer har COWI tillsammans med Universum instiftat priset Årets Projektledare inom samhällsbyggnad. Priset delades ut för första gången år 2015.

För COWI är en hög professionell och etisk nivå tätt knutet till affärsmässighet. Vi letar därför efter en projektledare som kan ro hem det mest tekniskt komplexa projektet åt slutkund samtidigt som denne motiverar och lyfter sitt team samt brinner för långsiktig hållbarhet. Vinnaren är en högpresterande problemlösare som är van att samverka och skapa synergier som gynnar samtliga parter. Hen ska kunna beskriva ett eller flera uppdrag inom extern projektledning där ovanstående egenskaper och resultat har påvisats.

År 2019 delades priset ut under Universums Talent Excellence Awards i Stockholm och vinnaren heter Malin Klintborg. Malin är uppdragsledare för digital samhällsbyggnadsprocess på Lantmäteriet. Priset fick hon bland annat för sitt tankeledarskap och engagemang att leda och driva projekt. Läs mer om Malin och juryns motivering här.

Sista ansökningsdag för årets tävling är 4 september. De mest intressanta kandidaterna kommer att kallas till en fördjupad intervju/samtal med en jury, där representanter från COWI, Universum och näringslivet finns representerade.

Årets jury

Vinnaren utses av en jury där representanter från COWI, Universum och näringslivet finns representerade.

  • Malin Klintborg, Förra årets vinnare, Uppdragsledare för digital samhällsbyggnadsprocess på Lantmäteriet
  • Pernilla Gluch, Chalmers, Professor i projektbaserad organisering samt Avdelningschef - Service Management and Logistics
  • Emma Eklöf, COWI Projektbyrån AB, Vice VD
  • Lars Erik Bjuhr, Senior HR Advisor COWI AB, Projektledare för Årets Projektledare
  • Claes Peyron, Universum, Managing Director, Universum

Vinnaren av den åtråvärda titeln ”Årets Projektledare inom samhällsbyggnad 2020” presenteras på Talent Excellence Awards den 8 oktober. Vinnaren får dessutom möjlighet att spendera en dag tillsammans med erfarna projektledare och besöka ett aktuellt projekt i Stockholm.

Läs mer om tävlingen och ansök här.

Kontakta oss

Lars Erik Bjuhr
Senior HR Advisor
HR, Sweden

Tel: +46 705183233