“Det här priset är viktigt för mig personligen och min framtida karriär eftersom det inspirerar mig att göra ett bra jobb och bidra till någonting positivt”
Jan-Christoph Norlander, Årets Projektledare inom samhällsbyggnad 2018

Årets Projektledare inom samhällsbyggnad

Det finns ett stort antal projektledare som gör ett fantastiskt viktigt jobb utifrån att engagera projektteamets medarbetare, verka för ett gott ekonomiskt utfall för alla berörda i projektet, från beställare till leverantörer samt skapa långsiktiga och hållbara byggnader och anläggningar.

För att synliggöra dessa betydelsefulla personer har COWI tillsammans med Universum instiftat priset Årets Projektledare inom samhällsbyggnad. Priset delades ut för första gången år 2015.

För COWI är en hög professionell och etisk nivå tätt knutet till affärsmässighet. Vi letar därför efter en projektledare som kan ro hem det mest tekniskt komplexa projektet åt slutkund samtidigt som denne motiverar och lyfter sitt team samt brinner för långsiktig hållbarhet. Vinnaren är en högpresterande problemlösare som är van att samverka och skapa synergier som gynnar samtliga parter. Hen ska kunna beskriva ett eller flera uppdrag inom extern projektledning där ovanstående egenskaper och resultat har påvisats.

År 2019 delas priset ut under Universums Talent Excellence Awards i Stockholm den 2 oktober.

Läs mer, nominera eller ansök här. Sista anmälningsdag är 25 augusti.

Årets jury

• Pernilla Gluch, Chalmers, Professor i projektbaserad organisering samt Avdelningschef - Service Management and Logistics
• Helena Lennartsson, Byggherreföreningen Stockholm, Affärsutvecklare inom projektledning och upphandling
• Jan-Christoph Norlander, Förra årets vinnare, Ulriksdals Fastighets AB, VD
• Emma Eklöf, COWI Projektbyrån AB, Vice VD
• Lars Erik Bjuhr, Senior HR Advisor COWI AB, Projektledare för Årets Projektledare
• Claes Peyron, Universum, Managing Director, Universum
 


Kontakta oss

Lars Erik Bjuhr
Senior HR Advisor
HR, Sweden

Tel: +46 705183233