UTFORMA FRAMTIDEN MED COWI NÄSTA SOMMAR

COWI Try är vårt sommarjobbsprogram för ingenjörs- och stadsplaneringsstudenter i Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Programmet är ett unikt tillfälle för några av de bästa unga förmågorna att prova på livet i ett internationellt teknikkonsultföretag. Över sommaren delar vi med oss av idéer och kunskaper samtidigt som vi utformar lösningar för morgondagens hållbara samhällen. Du får värdefull erfarenhet av att arbeta i våra ambitiösa projekt, och för att se till att du förbättrar dina personliga och professionella färdigheter så mycket som möjligt får du en personlig mentor som vägleder dig genom programmet.

FAKTA OM COWI TRY

  • COWI Try är vårt sommarjobbsprogram för studenter. I Norge, Sverige och Storbritannien löper programmet från mitten av juni till mitten av augusti. I Danmark löper det från början av juli till mitten av augusti.
  • Sommarjobbet är betalt.
  • Du ägnar 70 procent av tiden med att arbeta på ett av våra aktuella projekt.
  • Du ägnar 30 procent av tiden åt att arbeta med COWI Trys innovationsprojekt och utveckla nyskapande lösningar tillsammans med ditt team.
  • Du tilldelas en mentor som vägleder dig genom programmet och svarar på dina frågor.

INNOVATIONSPROJEKTET I COWI TRY

När du inte får praktisk erfarenhet i vår verksamhet deltar du i COWI Trys globala innovationsprojekt. Tillsammans med vårt team kommer du att arbeta över gränser och områden för att utveckla kreativa nya lösningar för något av våra prestigeprojekt. Detta kommer att förbättra dina färdigheter inom projektledning och samarbete, och ge värdefulla kontakter i ditt nätverk som kan vara hela livet.

Under 2019 utvecklade deltagarna i COWI Try lösningar för industriområdet Holmene i Danmark, som förutses bli ett av de största, grönaste och mest innovativa i norra Europa. Deltagarna arbetade bland annat med koncept för hållbar konstruktion, klimatskydd, resursutnyttjande och grön energiproduktion.

”COWI Try är ett unikt tillfälle att arbeta med de ledande teknikerna inom smart och grön teknik. Under sommaren fick jag mycket god insikt i den senaste utvecklingen inom mitt fält. Men det bästa med COWI Try var att se hur andra områden inom konstruktion tar sig an framtidens utmaningar.”
Oda Kristine Grifftun, Oslo Studerar energi- och miljö inom byggteknik på Oslomet

Kontakta oss

Maria Johansson
Recruitment Specialist
People, Sweden

Tel: +46 108501292