På COWI är vi över 7000 kollegor världen över som har insett att världen måste ställa om till en mer hållbar och grönare framtid. COWIs erbjudande inom industri i Sverige är spjutspetsen i den gröna omställningen. Tillsammans med våra kunder vill vi göra skillnad och har därför tagit en ledande position i den gröna omställningen. 

Vi säger nej till fossila projekt och har som målsättning att inom fem år bara ha intäkter komma frånhållbarhetsrelaterade projekt. För att kunna möta marknadens behov behöver vi bli fler. Närmare bestämt 150 fler dedikerade kollegor som tar sig an uppgiften att skapa hållbara lösningar för kommande generationer i både nationella och internationella projekt.