Martin arbetar för hållbara och klimatsmarta lösningar

Martin är miljövetare och jobbar med certifiering av byggnader. Dessutom håller han koll på byggherrar för att se till att Malmö ligger steget före resten av landet när det gäller hållbarhet och klimatfrågor. Och allt började med en grön flagg på gymnasiet.

Martin Persson Lindh är specialist inom hållbart byggande och har varit engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor sedan länge.

- På gymnasiet var jag ordförande för miljörådet. Redan då drev Håll Sverige rent projektet Grön flagg för att miljömärka skolor. Under sista året på gymnasiet såg vi i miljörådet till att skolan fick grön flagg för arbetet med hållbar utveckling. Jag fick ett miljöstipendium från det lokala energibolaget i samma veva, säger Martin.

Största certifieringssystemet i Europa

Så här femton år senare sysslar Martin fortfarande med olika former av miljömärkning. Europas största system för miljöcertifiering, BREEAM, skapades i Storbritannien 1990 och hittills har en halv miljon byggnader certifierats enligt systemet.

BREEAM har anpassats för svenska förhållanden av Sweden Green Building Council som också utbildar dem som vill arbeta med certifiering, antingen som BREEAM assessor, vilket kan liknas med en extern hållbarhetsrevisor, eller som BREEAM Advisory Professional vilket innebär en mer rådgivande roll där man är involverad i projekten.

- Jag har båda licenserna och jobbar som AP och assessor fast i olika projekt. Man kan inte ha båda rollerna i samma projekt utan att hamna i jäv. Nu har jag några projekt där jag sitter som assessor och där AP:n sitter på ett annat företag. Men i de flesta projekt har vi har båda rollerna på COWI vilket underlättar, säger Martin.

Certifiering ger mer eftertraktade lokaler

Anledningen till att så många fastighetsägare vill miljöcertifiera nybyggen är att det ger en mer eftertraktad byggnad. Certifieringen gör lokalerna lättare att hyra ut och ger en bättre ekonomi.

- Genom att jobba med energiprestanda, materialval och termisk komfort får fastighetsägaren lägre driftskostnader, nöjdare hyresgäster och bättre möjlighet till styrning genom förvaltningsplan och uppstyrd uppföljning som sätter struktur på projektet. Många av de privata byggherrar jag jobbar med, som till exempel Castellum, Riksbyggen och Skandia Fastigheter, har interna krav att de ska certifiera allt de bygger, säger Martin.

- Än så länge så finns det inga lagkrav på certifiering. Dessutom innebär lagen om offentlig upphandling att kommunerna inte kan ställa vilka särkrav som helst. Oftast är det svårt för en kommun att kräva miljöcertifiering för de byggherrar som vill bygga på kommunal mark, säger Martin.

Privat aktör som kräver hållbarhetsprogram

I Masthusen, ett område i Västra hamnen i Malmö, har Skandia Fastigheter ett hållbarhetsprogram för områdets alla 16 kvarter. Den byggherre som vill bygga där måste certifiera byggnaden antingen enligt BREEAM-SE eller Miljöbyggnad, beroende på vilken sorts byggnad det blir. Där blir det inga undantag.

- Här har vi på COWI varit väldigt engagerade och jobbat med BREEAM-certifieringar tillsammans med Riksbyggen och Skandia Fastigheter. Jag sitter som ansvarig för uppföljning av hållbarhetsprogrammet för samtliga 16 kvarter, på Skandia Fastigheters uppdrag, säger Martin.

Uppdraget omfattar avstämningar i alla de nu fem pågående byggprojekten för att se hur de följer hållbarhetsprogrammet.

Om det kör fast någonstans, är det min uppgift att förtydliga och hitta lösningar.
Martin Persson Lindh

- COWI ansvarar också för en byggherredialog där vi bjuder in till möte med projektledarna för de byggherrar som bygger just nu. Under dessa möten tar vi upp hur det går i projekten och om det har dykt upp frågor som alla har problem med.

Martin är en hängiven brädspelsentusiast.

MALMÖ GÅR FÖRE RESTEN AV LANDET

Sedan något år tillbaka arbetar Malmö stad för att göra byggsektorn klimatneutral till 2030 och kommunen har tagit initiativ till Lokal färdplan Malmö 2030. LFM30 är en lokal utveckling av den nationella färdplanen och har tagits fram för att Malmö vill gå före i klimatarbetet. Martin har en samordnande funktion i LFM30 för COWIs räkning.

- Det är fler än 180 företag som slutit upp bakom projektet, allt ifrån byggherrar, konsulter till materialleverantörer som tillsammans jobbar för att göra byggsektorn klimatneutral, säger Martin.

Målet är att tillsammans komma överens om en metod för klimatberäkning så att alla klimatberäknar på samma sätt.

- Vi behöver en gemensam metod för att kunna konkurrera juste, men också för att kunna sprida kunskap. Det räcker inte att de allra bästa byggena är klimatneutrala 2030, utan alla aktörer måste vara det. Därför måste vi gå hand i hand, säger Martin.

- Och det gör LFM30 så spännande. Vi sitter ner med kunder, beställare och konkurrenter, men vi konkurrerar inte. Vi hjälps åt för att nå ett gemensamt klimatmål. Det känns väldigt annorlunda i en bransch där vi i vanliga fall konkurrerar om jobb och kolleger, säger Martin.

Han trivs med jobbet och uppskattar utvecklingen han har upplevt inom branschen.

Jag kan nu titta tillbaka på en tio år lång karriär inom hållbar stadsutveckling. Hade jag på gymnasiet vetat att jag skulle komma att arbeta med hållbarhetsfrågor hade jag varit väldigt taggad. Då visste ingen vad en miljövetare var. Idag är vi väldigt efterfrågade.
Martin Persson Lindh

Kontakta oss

COWI-medarbeider Martin Persson Lindh

Martin Persson Lindh
Senior Specialist
Civil, South, Sweden

Tel: +46 10 850 28 76

Om Martin

Bor i Malmö sedan elva år, men kommer ursprungligen från Södertälje. Har en tvärvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap som han har kompletterat med en magisterpåbyggnad i hållbar stadsutveckling från Malmö högskola. Har tidigare bland annat jobbat på Malmö stad med hållbarhetsfrågor i samband med Malmöfestivalen. Han är en hängiven brädspelsentusiast.