Thomas Darholm vid bygget av Hisingsbron i Göteborg. Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Thomas brinner för att bygga broar

Det var byggandet av bron över sjön Mjösen som fick Thomas Darholm att börja plugga Väg och vatten på Chalmers. Tekniken har alltid intresserat honom – men det var först när han kom ut i arbetslivet efter gymnasiet som fascinationen för broar väcktes på allvar. Idag har han varit involverad i de flesta av Sveriges största broar.

Thomas Darholm är brokonstruktör och teknisk chef på COWIs broavdelning i Göteborg, men brukar rätt och slätt kallas för broexpert. Här har han jobbat sedan 1999 då han fick möjlighet att bygga upp en brogrupp.

– Vi var fem stycken inom bro när jag började, varav tre av oss arbetar kvar idag, och nu är vi 75 personer på avdelningen. Det är en otrolig rolig resa att ha fått vara med på - från starten, till att få utveckla avdelningen till vad den är idag.

Thomas har alltid varit tekniskt intresserad. I skolan var han duktig på matte, fysik och teknik och urkass på engelska, som han själv uttrycker det. För honom kändes det därför naturligt att gå en teknisk utbildning. Som nybliven gymnasieingenjör började han arbeta på konstruktionsföretaget ELU, och det blev hans ingång till brobranschen.

– Vi fick ett stort brouppdrag över sjön Mjösen i Norge. Eftersom jag saknade behörighet och kunskap så blev det en kollega som var civilingenjör som fick göra systemberäkningarna – men det ville ju jag göra! Då insåg jag att jag måste ha en examen för att få arbeta med det jag vill, så då började jag plugga på Chalmers.

Och på den vägen är det. Efter några år på ELU började Thomas alltså på COWI och var tills för några år sedan chef med både personal- och tekniskt ansvar. Nu ägnar han sig bara åt tekniken, och det är den han brinner för.

– Tekniken är det roliga, jag går igång på problemlösning och att hitta lösningar på projekteringen. Jag tycker om att arbeta med de stora frågorna men även detaljerna, som hur armeringen ska utformas till exempel.

Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Hisingsbron – mer än bara en bro

Thomas är projektledare för Hisingsbron som är under byggnation i centrala Göteborg, och där COWI är konstruktör. Bron kommer att bli ett nytt landmärke i staden och bidra till utvecklingen av stadskärnan på båda sidor av Göta älv. Hisingsbron blir en lyftbro av stål och betong, och är ett tekniskt utmanande projekt då bron är avancerad i sin konstruktion. Den måste ständigt vara redo att öppna för inkommande fartyg och får aldrig riskera att fastna. Faktum är att bron därför ska uppfylla kraven för en maskin.

Trafikkontoret i Göteborg arrangerade 2013 en arkitekttävling för utformning och gestaltning av Hisingsbron, och Thomas satt med i juryn som utsåg vinnarbidraget – Arpeggio.

Thomas har jobbat med nästan alla Sveriges största broar men Hisingsbron sticker ut.

– Det är det häftigaste projektet som jag har jobbat med. Bron innehåller så många delar, den är allt annat än vanlig. Sedan är det ett oerhört stort projekt med många involverade samarbetspartners, både från Sverige och andra länder. Det är inspirerande att få influenser, vi kan alla lära av varandra.

Det saknas inte utmaningar med byggandet av Hisingsbron. En av dem är de geotekniska förutsättningarna med stora lager av lera som kräver pålning ner till stort djup. En annan är att synkronisera planering och samsas om utrymmet med andra infrastrukturprojekt i närområdet. Dessutom ligger den hårt belastade och sprickbenägna Götaälvbron alldeles bredvid, så det gäller att undvika rörelser i den gamla bron, som senare ska rivas när Hisingsbron står färdig 2021.

Så här kommer Hisingsbron se ut när den står klar 2021.
Bild: Göteborgs stad

Fascinerad av kulturhistoria

Andra exempel på broar som Thomas har jobbat med är Svinesundsbron, Uddevallabron, Tjörnbron och Älvsborgsbron. Men han jobbar inte bara med broar: industrihamnanläggningen Petroport i Stenungsund, Marieholmstunneln under Göta älv och kulturhistoriska Nya Älvsborgs fästning i Göteborg är exempel på andra typer av projekt.

Kulturhistoria ligger honom varmt om hjärtat. Thomas har arbetat med renovering av många gamla stenvalvsbroar, då gäller det att renovera varsamt för att bevara brons utseende och den ursprungliga tekniken.

– Jag tycker generellt att det är viktigt med drift och underhåll så att vi använder våra broar längre, och då inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Thomas gillar variation och mixen av stora och små projekt. Han föredrar att jobba nära produktionen för att förstå vad som behövs, så att han och hans team kan ge det underlag som krävs för byggnationen.

Hur leder du dina projekt?

– Jag har ett bra team runt mig, jag har bra stöd från mina kollegor för att kunna leda stora projekt. Eftersom jag ägnar mig mycket åt tekniken är det extra viktigt för mig att ha bra personer runt mig. Som ledare gäller det att vara kreativ, engagerande och beslutsmässig. Det gäller att få alla att förstå att vi samarbetar mot samma mål, något som i slutändan kommer finnas på en plats väldigt länge och som bidrar till stadsutveckling.

Förutom att vara brofantast så är Thomas också seglingsfantast. Han seglar på halvprofessionell basis och är skeppare för äventyrsseglingar till ställen som Skottland, Shetland eller Färöarna.

– När jag är ute och åker privat så är det klart att det är svårt att låta bli att titta på detaljer och de tekniska lösningarna på broarna. Eller som när vi är ute och seglar under broar – det blir alltid mycket diskussioner då. Och visst gör det mig stolt att kunna peka på en bro och säga att jag har arbetat med den.

Denna bild på en lunnefågel har Thomas fotograferat på en av sina seglingsresor till favoritön Fair Isle i Skottland.

Kontakta oss

Thomas Darholm
Technical Director
Civil Structures, Sweden

Tel: +46 108501063