Utformning av framtidens städer

Ekonomen Øystein Berge vill frigöra potentialen i framtidens städer. Från sin bas nära Oslo arbetar han med att utforma en ny, hållbar stad från grunden. 

Øystein Berge har ingen bil. Det är ovanligt i glesbefolkade Norge, där de vanligaste fritidsaktiviteterna är friluftsliv och fjällturer. 

Øystein, hans sambo och deras två barn har slagit ned bopålarna i Oslo, bara 200 meter från barnens skola och 600 meter från COWIs kontor. De njuter av stadslivet och tar sig mest fram till fots och med kollektivtrafik, och när det behövs i en bil från bilpoolen.

– Jag har haft tur, men det finns ändå något viktigt här för framtidens stadsplanerare: genom att minska transportbehoven kan vi lösa många problem med infrastruktur och miljö. Städerna blir förstås grönare, men också tätare, vilket ökar produktiviteten och välståndet, säger Øystein.
Jag har haft tur, men det finns ändå något viktigt här för framtidens stadsplanerare: genom att minska transportbehoven kan vi lösa många problem med infrastruktur och miljö.
Øystein Berge

Sedan han började på COWI i Oslo 2013 har han använt sina kunskaper i humaniora och ekonomi för att bidra till de tekniska konsulttjänster som COWI erbjuder. Den här kombinationen av färdigheter välkomnas av stadsplanerare som söker nya vägar för att utveckla produktiva städer och deras nya ekonomi. 

– Det är hög tid att börja öka livskvaliteten i städerna – och det gäller även i Norge, säger Øystein.

Ekonomiska modeller i och utanför datorn

Øystein Berge har en mastersexamen i ekonomi, men han har också studerat socialantropologi, historia och filosofi vid Universitetet i Oslo och Humboldt-universitetet i Berlin. Innan han kom till COWI arbetade han tre år i Sudan som rådgivare till regeringen gällande implementering av en ekonomisk struktur för oljebranschen. 

Det var ett både krävande och givande uppdrag i ett land som krigshärjats under 50 år, och det återstår att se om projektet lyckades. Under uppdraget träffade Øystein sin blivande sambo, och när det var dags att flytta till Norge hade de hunnit få två barn.

– Tack vare min bakgrund förstår jag att de ekonomiska modeller som vi jobbar med handlar om mycket mer än det man ser i datorn, säger han. 

Tack vare min bakgrund förstår jag att de ekonomiska modeller som vi jobbar med handlar om mycket mer än det man ser i datorn.
Øystein Berge

Beslut som gör skillnad

I sin roll som specialist på COWI samarbetar Øystein direkt med dem som påverkas av de förändringar som projekten medför. 

Precis som i många andra länder är stadsplanering inte särskilt populärt på landsbygden, men hans idéer om hur städer kan skapa mervärde och bidra till hållbar utveckling leder ofta till intressanta samtal.  

 – Jag gillar ofta när det hettar till lite i diskussionerna, för då vet jag att ämnet engagerar. Det får mig att anstränga mig ännu mer för att uppnå så bra resultat som möjligt tillsammans med alla berörda, säger han.

Utformning av framtidens städer

Øystein uppskattar den flexibilitet och frihet som han har i sitt arbete. Det omväxlande arbetet ger honom nya idéer till ännu mer visionära projekt.

Dessutom har han ett brinnande intresse för att utveckla framtidens städer. Just nu arbetar han till exempel med att utforma en ny hållbar stad från grunden: Sollihøgda plussby (plus-stad) – ett spännande område för olika typer av testprojekt inom smart stadsutveckling, till exempel självkörande bussar, delningsekonomi och hållbara energilösningar. Syftet är att stärka Osloregionen inför framtiden och att sätta Norge på kartan som ett föregångsland när det gäller att utveckla framtidens städer. 

Allt fler vill ha lösningar på hur man lever ett hållbart liv i våra städer.
Øystein Berge

Ett litet steg mot en bättre värld

Øystein är också en eftertraktad talare på konferenser och seminarier. Ett av hans favoritämnen handlar om hur en åldrande befolkning är ett problem i många delar av världen, och hur städer kan bidra till en lösning. 

– Vi på COWI försöker alltid bidra till att utveckla samhället i rätt riktning. Vi är oroliga över det som händer med miljön och jag tror att vi kan göra skillnad och bidra till att lösa problemen genom att främja och stärka fördelarna med att bo i städer, säger Øystein.  

Han gör en personlig reflektion:

– Ensam spelar jag bara en liten roll, men vi är många som jobbar med det här och drar i samma riktning. Efterfrågan på hållbar stadsutveckling växer sig allt starkare.


Kontakta oss

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway