Bostäder till 700 studenter i höghus på Nørrebro

Arkitektur Lösningar

Köpenhamn behöver studentbostäder, och trycket ökar när det i framtiden blir ännu fler studenter i Köpenhamn. Nordbro-tornet och de tillhörande sju punkthusen rymmer 700 högkvalitativa bostäder till studenter och gästforskare, och här finns närbutik, ett antal mindre butikslokaler och ett café.

Hela byggnaden är sammanhängande i bottenvåningen som innefattar ingångar till lägenheterna, parkering och butikslokaler som nås från Borgmestervangen. Varje punkthus innehåller 11 studentbostäder på varje våning. Några platser har lämnats för att ge plats åt gemensamma takterrasser. Gemensamma utrymmen, bland annat läsesal, är strategiskt placerade i byggnaderna för att främja det sociala livet. Från första våningen nås den stora gemensamma gården.

Tornet har blivit en del av Köpenhamns karaktäristiska skyline. Det är en identitetsskapande markör för studentbostadsområdet och den omgivande miljön vid Mimersparken och Nørrebro Station. På 30:e våningen finns Köpenhamns högsta utsiktsplattform med tillgång för allmänheten.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

KUND:
Danica Pension

PROJEKTPERIOD:
2014–2019

ARKITEMA-TJÄNSTER:
Arkitema har fungerat som arkitekt- och landskapsarkitektkonsult i projektet och har även lett en omfattande brukarmedverkan.

Kontakta oss

Dorthe Keis
Arkitekt MAA, Partner

Tel: +45 4018 5068

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN