Energi- och teknikbyggnad, Universitetet i Bergen

Arkitektur Lösningar

Energi- og teknologibygningen (EnTek) är en avancerad forsknings- och undervisningsbyggnad som innehåller nya, moderna faciliteter för undervisning och forskning på Universitet i Bergen. Samtidigt ges plats för företag i energi- och teknikbranschen, för att möjliggöra mer kunskapsutbyte och innovation inom branschen.

Projektet är resultatet av en vision som Bergen Science City formulerade i samband med en internationell arkitekttävling. Målet är att skapa ramar för ett nytt och spännande tvärvetenskapligt samarbete mellan forskning och näringsliv med målet att bli en internationell portal för innovationer inom energi, klimat och teknik. EnTek ska tillhandahålla ett inkluderande arkitektoniskt helhetskoncept som tillvaratar universitetets, individens och Bergens visioner, behov och mål.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Norge

KUND:
Universitetet i Bergen, Christian Michelsens Research m.fl.

PROJEKTPERIOD:
2016–

ARKITEMA-TJÄNSTER:
Detaljprojektering

Kontakta oss

Pernille Ø. Svendsen
Arkitekt MAA, Associated Partner
Segmentchef Learning

Tel: +45 5077 7373

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN