Offentlig kontorsbyggnad visar vägen för omvandling av utsatt område

Arkitektur Lösningar

Gellerup i Danmark är en omdiskuterad stadsdel som nu är under omvandling. En av de stora förändringarna är att kontorsbyggnader med 950 arbetsplatser inom offentlig förvaltning byggs mitt i området. På 23 000 m² har arbetsplatser och offentliga funktioner integrerats med en entreprenörsmiljö. Byggnaden är ett landmärke som slår an tonen för ett revitaliserat Gellerup.

Byggnaden fungerar som ett övertäckt stadsrum där administrativa kontorsytor sammanflätas med offentliga funktioner. I markplanet finns café, restaurang, kafferosteri med mera.

Mest iögonfallande är den översta ”lådan”, som med sin markanta utkragning mot hörnet av Bygaden och Edwin Rahrs Vej fungerar som en välkomnande entré till Gellerup och Århus. Härifrån kan besökare ta en snabbhiss upp genom hela byggnaden och njuta av utsikten över nya Gellerup och Århusbukten från 24 meters höjd.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

KUND:
OPP: Beställare: Aarhus Kommune, entreprenör: A. Enggaard

UNDERLEVERANTÖR:
Hauxner

PROJEKTPERIOD:
2015–2018

ARKITEMA-TJÄNSTER:
Arkitema har fungerat som arkitekt- och landskapsarkitektkonsult, inklusive fackmässig arbetsledning, inredning samt brukarmedverkan och workshops. Arkitema använde BIM under projekteringen och tog fram 3D-modeller av såväl byggnaden som landskapsprojektet.

Kontakta oss

Glenn Elmbæk
Arkitekt MAA, Partner
Arkitema Architects

Tel: +45 2076 5458

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN