Utmanar fysikens lagar

Foto: Andre Pihl

Aula Medica är en av Stockholms mest innovativa nya byggnader.

Karolinska Institutet har långvariga, aktiva samarbeten med forskningsvärlden, och därmed är behovet av egna möteslokaler stort. Ändå byggdes ingen riktig hörsal när området utformades under 1930- och 1940-talen. 

Seminarier, föreläsningar och symposier är en naturlig del i verksamheten, och de årliga Nobelföreläsningarna lockar publik från hela världen, trots att Karolinska Institutet saknar egna lokaler för att stå värd för sådana evenemang. 

2008 var det dags. Akademiska Hus och Karolinska Institutet hade länge samarbetat och planerat för en hörsal på Campus Solna, och tack vare en privat donation 2008 från Familjen Erling-Perssons stiftelse kunde projektet för att designa och planera Aula Medica dras igång. Det första spadtaget togs i september 2010. 

Krävande struktur krävde stål

För att dra maximal nytta av den begränsade plats som fanns tillgänglig kom Wingårdh-arkitekterna med ett djärvt förslag: att låta fasaden luta skarpt utåt, så att varje våning blev större än våningen nedanför. På vissa ställen lutar fasaden med hela 33 grader, och den översta våningen har ett överhäng på 23 meter jämfört med bottenvåningen.

Johan Ström, gruppchef på COWI, insåg redan i början av projektet att stora utmaningar väntade.

– Hela byggnaden utmanar ju faktiskt fysikens lagar. En så tung struktur som lutar så skarpt utåt ställer stora krav på god strukturell design och rätt materialval. Från början var tanken att stommen skulle vara av trä, men i slutänden var stål det enda möjliga valet för att strukturen skulle klara påfrestningen, säger Johan Ström.

Foto: Tord-Rikard Söderström

Byggnadens stomme löper utåt från den pelarfria hörsalen i mitten som är utrustad med en scen och rymmer upp till 1 000 åhörare. Primärfackverken är placerade i de två översta kontorsvåningarna och strålar ut i solfjädersform från en gemensam utgångspunkt bakom scenen.

Foto: Patrik Lindel

Fackverken bär upp två kontorsvåningar, bryggor ovanför hörsalen samt takstommen och de två tekniska installationerna som placerats på taket. Fackverken följer hörsalens form och går samman med den kurvade, lutande glasfasaden för att bära upp våningarna i den lutande delen av byggnaden. De två våningar höga stålfackverken är placerade på kontorsvåningarna och fungerar som fria balkar 31 meter ovanför hörsalen.

– För våningsstrukturen i de skarpt lutande delarna av byggnaden valde vi en lösning där varje våning inte bärs upp av våningen under. Det skulle ha medfört alltför stora horisontella krafter för den här konstruktionen. I stället hänger de övre våningarna från fackverken, säger Johan Ström.

Våningsstrukturen som bär upp den lutande konstruktionen med åskådarplatser i hörsalen var en annan teknisk utmaning. Här var man tvungen att ta hänsyn till stora spann och höga belastningar och dessutom frekvenskrav för att säkra komforten och undvika vibrationer. För att göra det ännu mer komplicerat lutar våningsstrukturen, och den följer den kurvade undersidan av balkongerna.

Lösningen blev lådbalkar i svetsat stål med löpande förankring i form av ihåliga, förstärkta plattor som stagades mellan balkarna. På så sätt skapades en kompositstruktur där betongstrukturen förstärktes av stålbalkarna samtidigt som golvplattor stagades mellan balkarna.

Den avancerade arkitektoniska visionen om en byggnad som byggs upp av trianglar i såväl stomme som fasad var en annan utmaning. Tidsåtgång, kostnad och kvalitet var ständigt i fokus under utformningen av konstruktionen. 

Projektet var fullt av utmaningar, men resultatet var väl värt ansträngningen. 2014 utnämndes Aula Medica till "Årets bygge", och 2015 belönades den med International Award of Merit. Dessutom belönades COWI, tillsammans med Akademiska Hus, Wingårdh Arkitektkontor och stålentreprenören Normek, med det svenska Stålbyggnadspriset 2015. 

– Jag är oerhört stolt över att ha fått arbeta med och bidra till den här vackra byggnaden som har fått så mycket lovord, säger Johan Ström. 

Video: Wingårdhs

FAKTA

  • ​Karolinska Institutets Aula Medica rymmer en hörsal med 1 000 sittplatser, kontor för cirka 100 personer, 100 konferensplatser, två restauranger samt ett café.

  • Här anordnas Nobelföreläsningar, vetenskapliga symposier, akademiska ceremonier och konferenser som samlar människor från hela världen.

  • Den totala golvytan är 12 600 kvadratmeter.

  • Byggnaden står på en liten tomt, och ett av hörnen lutar 23 meter utåt för att göra plats för hörsalen. Fasaden är klädd med 6 000 glasrutor som väger totalt 90 ton, utöver själva stålstommen som i sig väger 840 ton.

  • Formgivaren Ingegärd Råman var konstnärlig rådgivare för inredningen. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
 Stockholm, Sverige.

PERIOD
20102012

KUND
Akademiska Hus, Stockholm

TJÄNSTER

  • Sammanställning av schematisk design
  • Konstruktionsritningar
  • Workshop för detaljplanering
  • Ritningar av stålstrukturer 

Kontakta oss

Magnus Nilber
Vice President
Buildings, West, Sweden

Tel: +46 706 01 17 88