DIGITALT OCH HÅLLBART PIONJÄRSPROJEKT

Foto: Haukeland Universitetssjukehus

Sjukhus Lösningar

Det anses vara ett av världens bästa barn- och ungdomssjukhus. Första byggfasen har inletts och omfattar 29 000 m² modern och miljövänlig utbyggnad. Projektet är en viktig referens inom såväl fysiska sjukdomar som psykiatri, något som kommer att förstärkas ytterligare när den andra byggfasen med plats för fysisk vård och förlossningsklinik är på plats.

Den andra byggfasen är igång och ska omfatta pionjärlösningar inom solcellsteknik. De södervända fönstren i teknikrum och på gångbroarna mellan nybygget och de gamla byggnaderna ska består av transparenta tunnfilmssolceller av kadmiumtellurid (CdTe) – totalt ca 1 000 m². Man uppskattar att anläggningen kommer att producera 36 000 kilowattimmar ström per år. Det är första gången tekniken används i ett projekt i Norge.

Den andra byggfasen har dessutom mycket höga ambitioner för det digitala genomförandet. Målet är att genomföra världens första heldigitala och papperslösa byggprojekt inom hälsovårdsområdet – med en effektiv och kostnadsbesparande digital projekteringsprocess. BUS 2 ska genomföras enligt principerna för LEAN, med 4D-BIM och som papperslös byggplats med digitalt arbetsunderlag.

Den termiska energiförsörjningen till byggena baseras på en värmepumpanläggning som utnyttjar lagring av värme i berget under byggmassorna. BUS 1 är cirka 29 000 m² och BUS 2 cirka 50 000 m².


PROJEKTINFORMATION

ORT
Bergen, Norge

PERIOD
2007-2023

KUND
Helse Bergen HF

TJÄNSTER

  • Bygg
  • VVS
  • Elektricitet
  • Brand
  • Akustik
  • Logistik
  • Miljö

Kontakta oss

Ørjan Erlandsen
Project manager
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 97727610

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN