Kulturcentrum sätter nya standarder inom hållbarhet och trafikplanering

Photo: OMA

Med hjälp av stadsutvecklingsprojektet BLOX och med sitt läge nere vid hamninloppet på Christians Brygge mellan Langebro och kungliga biblioteket, har Bryghusgrunden blivit en av de mest attraktiva platserna i Köpenhamn.

Bryghusgrunden inrymmer Dansk Arkitektur Center, kontorslokaler, lyxbostäder och restauranger. På utomhusytorna finns lekplatser, en plaza och en hamnfront där man kan njuta av hamnlivet och solen – när det danska vädret så tillåter.

BLOX har satt en ny standard inom arkitektur, hållbarhet och stads- och trafikplanering, men det har inte skett utan problem.Tomten är belägen mitt i den historiska stadsmiljön med skyddade byggnader, och den är omgiven av hamnen samt en huvudgata som trafikeras av över 20 000 bilar per dygn.

En av ambitionerna är att BLOX ska stärka förbindelsen mellan staden och hamnen. I det sammanhanget har COWI bidragit med detaljplanering för alla teknikdicipliner, med lokalkännedom och expertkunskap inom trafik, miljö, brand, buller och vibrationer, riskanalys och hållbarhet.


Projektinformation

Ort
Danmark

Period
2006-2018

Kund
ARUP

Tjänster

  •  Huvudprojektering
  • Trafik
  • Miljö
  • Brand
  • Buller och vibrationer
  • Riskanalys och hållbarhet
  • Geotekniska, hydrogeologiska och miljötekniska förundersökningar
  • Miljökonsekvensbeskrivning

Kontakta oss

Kim Bundgaard
Project Director
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 56402629

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN