ett nytt kunskapsnav i Stockholm

Foto: BSK Arkitekter

Albanoområdet ligger i Nationalstadsparken på Norra Djurgården i Stockholm. Området kommer att spela en viktig roll för utvecklingen av Stockholm som kunskapsregion. Målsättningen är att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som utgör ett nav för samarbetet mellan KTH och Stockholms Universitet.

I Albano kommer det totalt att byggas cirka 150 000 kvadratmeter universitets- och högskolelokaler. Ungefär en tredjedel av ytan är avsedd för student- och forskarbostäder.

Byggnaderna ska integreras i den kringliggande parkmiljön med gröna tak och stora gröna terrasser.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Stockholm, Sverige

PERIOD
20162019

KUND
Akademiska Hus

TJÄNSTER

  • Utformning av projektöversikt för konstruktionsarbetet
  • Detaljplanering och planering av fundament och källarplan
  • Geoteknik

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN