Malmös spektakulära köpcenter med 25 000 besökare dagligen

Foto: Tord-Rickard Söderström/Wingårdhs

Emporia är Malmös spektakulära köpcenter med 25 000 besökare dagligen och ett av de mest ansedda köpcentrumen i Europa med många utmärkelser. Fastighetskoncernen Sten & Ström uppförde köpcentret som är ritad av Wingårdhs Arkitektkontor.

Emporia har en yta av 160 000 kvm som rymmer butiker, kontor, bostäder och P-hus. Beställaren ställde som krav att föreskrivna material ska vara verifierade och bedömda av miljöklassificeringen Sunda Hus. Alla material som är sämre än klass B var tvugna att särskilt utvärderas av beställaren. 

I COWIs uppdrag ingick även att uppfylla Malmö Kommuns krav om lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta uppnåddes genom att förse stora delar av alla takytor med gröna tak, som dämpar buller, fördröjer dagvatten och isolerar. Emporia öppnade enligt planerna i oktober 2012.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Malmö

PERIOD

2008-2012

KUND

Steen & Ström

TJÄNSTER
  • Byggnadskonstruktion
  • Geoteknik
  • Kalkyl
  • Projektledning

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN