Världens grönaste datacenter

Foto: Espen Gees
Datacenter Lösningar

Ett datacenter förbrukar stora mängder energi – både till drift och kylning. Kravet på säkra och miljövänliga datacenter ökar i takt med de nationella och internationella miljökraven. På Rennesøy, norr om Stavanger, byggs världens grönaste datacenter.

Det krävs mycket energi för att driva ett datacenter. Dataindustrin står för 2 % av världens koldioxidutsläpp. Green Mountain har 30–40 % lägre driftskostnader i förhållande till den generella nivån. Projektet är förlagt till en före detta NATO-anläggning på Rennesøy i Rogaland, med ungefär 21 000 m² golvyta inne i berget.

Anläggningen är laserskannad och modellerad i 3D, vilket är avgörande när man ska planera och samordna all infrastruktur. Kylningsbehovet till datahallarna täcks med frikylning från havsvatten och bergkomplexet är väl lämpat för användning av inert luft för brandsäkring.

Anläggningen betraktas som världens grönaste datacenter och har mycket höga krav på energieffektivitet. Green Mountain Data Centre har nominerats till ”Sustainability Champions Award” och ”Sustainability Design Project of the Year”.

COWI har varit involverade i projektering och uppföljning av byggfas 2.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Rennesøy, Norge

PERIOD
2013-2016

KUND
Green Mountain Datacentre AS

TJÄNSTER

  • Bygg
  • VVS
  • Elektricitet
  • Brandteknik
  • SHA
  • Geologisk utvärdering

Kontakta oss

Sverre Inge Heimdal
Project Manager
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 926 06 502

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN