40 000 m² bostadsbyggande blir kärnan i en ny stadsdel

Photo: Datea

Århus får ungefär 4 000 nya invånare per år. Havneholmen är en viktig del i strävan att skapa en attraktiv ny stadsdel vid hamnen, omgiven av vatten och nära rekreationsytor och stadens småbåtshamn.

Det bebyggnda området med totalt 397 lägenheter sträcker sig ut till Århusbukten och består av fem smala byggnader på mellan fem och tretton våningar. De har karakteristiska stålbalkar längst upp som en referens till de klassiska kanalhusen med utvändiga hissar. Stålbalkarna används i konstruktionssystemen som stöd för balkongerna.

COWI har tillsammans med C.F. Møller varit konsult åt NCC, som var totalentreprenör för det 40 000 m2 stora byggprojektet. Ett projekt som bidrar till den fortsatta stadsutvecklingen i Århus.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2013–2017

KUND
NCC

TJÄNSTER

  • Projektledning
  • Bärande konstruktioner
  • VVS-, ventilations- och elinstallationer
  • Energi
  • Termiskt-, optiskt- och akustiskt inomhusklimat
  • Externt buller
  • Brand- och försörjningsförhållanden

Kontakta oss

Martin Nørkær Hansen
Chief Project Manager
Buildings North, DK, Denmark

Tel: +45 56407922

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN