ger plats för fler resenärer

Under de kommande 20-25 åren förväntas antalet resenärer på Köpenhamns flygplats öka från 29 miljoner till 40 miljoner.

För att hantera den ökande trafiken utan att försämra kundnöjdheten kommer Copenhagen Airports A/S att investera 20 miljarder danska kronor i stora utbyggnadsprojekt under de närmaste 10-20 åren.

Som en del i detta ska en ny pir byggas: pir E, med 22 000 nya kvadratmeter i tre våningar med loungeområden vid gaterna, busslounger och mezzaninvåningar. Det blir en viktig kapacitetsökning för flygplatsen.

COWI är huvudkonsult för designteamet. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Köpenhamn

PERIOD
2016–2019

KUND
Copenhagen Airport A/S

TJÄNSTER

 • Detaljplanering av den nya piren
 • Stöd vid upphandlingsimplementering
 • Leverans och idriftsättning
 • Projektuppföljning
 • Teknisk arbetsledning
 • Kostnadsuppskattningar i olika designfaser
 • Upphandlingsrådgivning
 • Sammanställning av anbudsunderlag
 • Anbudsrådgivning och entreprenörsval
 • Kommersiell förvaltning efter avtalstiden
 • Slutlig avtalsavstämning

Kontakta oss

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN