ger plats för fler resenärer

Under de kommande 20-25 åren förväntas antalet resenärer på Köpenhamns flygplats öka från 29 miljoner till 40 miljoner.

För att hantera den ökande trafiken utan att försämra kundnöjdheten kommer Copenhagen Airports A/S att investera 20 miljarder danska kronor i stora utbyggnadsprojekt under de närmaste 10-20 åren.

Som en del i detta ska en ny pir byggas: pir E, med 22 000 nya kvadratmeter i tre våningar med loungeområden vid gaterna, busslounger och mezzaninvåningar. Det blir en viktig kapacitetsökning för flygplatsen.

I projekteringsfasen användes VR-teknik (virtual reality) i en enkel process:

 • Projektledaren identifierade strategiskt intressanta områden för undersökning med VR.
 • Den BIM-ansvarige förberedde filen och förde över den till Autodesks molntjänst.
 • COWI fick tillbaka VR-modeller inom en timme.
 • VR-teamet finjusterade modellerna innan de publicerades.

Genom den här processen utvecklades över 25 mindre VR-modeller och omkring 100 Homido VR-glasögon delades ut till våra partners. De användarvänliga VR-modellerna lade grunden för bra diskussioner med såväl tekniker som driftspersonal.

VÄRDET AV VIRTUAL VERKLIGHET

Fördelen med enkla VR-lösningar är att VR-modeller är flexibla och går snabbt och enkelt att ta fram. Dessutom kräver den här typen av VR-återgivning inga tekniska expertkunskaper vilket innebär att modellerna kan användas av många. Den användarvänliga metoden gjorde det betydligt lättare att kommunicera och fatta beslut tillsammans med medarbetare utan teknikkompetens, och många problem kunde undvikas.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Köpenhamn

PERIOD
2016–2019

KUND
Copenhagen Airport A/S

TJÄNSTER

 • Detaljplanering av den nya piren
 • Stöd vid upphandlingsimplementering
 • Leverans och idriftsättning
 • Projektuppföljning
 • Teknisk arbetsledning
 • Kostnadsuppskattningar i olika designfaser
 • Upphandlingsrådgivning
 • Sammanställning av anbudsunderlag
 • Anbudsrådgivning och entreprenörsval
 • Kommersiell förvaltning efter avtalstiden
 • Slutlig avtalsavstämning

Kontakta oss

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN