ger plats för fler resenärer

Under de kommande 20-25 åren förväntas antalet resenärer på Köpenhamns flygplats öka från 29 miljoner till 40 miljoner.

För att hantera den ökande trafiken utan att försämra kundnöjdheten kommer Copenhagen Airports A/S att investera 20 miljarder danska kronor i stora utbyggnadsprojekt under de närmaste 10-20 åren.

Som en del i detta ska en ny pir byggas: pir E, med 22 000 nya kvadratmeter i tre våningar med loungeområden vid gaterna, busslounger och mezzaninvåningar. Det blir en viktig kapacitetsökning för flygplatsen.

COWI är huvudkonsult för designteamet. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Köpenhamn

PERIOD
2016–2019

KUND
Copenhagen Airport A/S

TJÄNSTER

 • Detaljplanering av den nya piren
 • Stöd vid upphandlingsimplementering
 • Leverans och idriftsättning
 • Projektuppföljning
 • Teknisk arbetsledning
 • Cost Estimates at various design stages
 • Procurement Advice
 • Preparation of Tender Documents
 • Tendering Advice & Contractor Selection
 • Post-Contract Commercial Management
 • Final Account Agreement

Kontakta oss

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN