Inomhusklimat och låg energiförbrukning kännetecknar nytt bostadsbygge

Photo: Jasper Carlberg

”Världens bästa bostadsbyggande” finns på Krøyers Plads mellan Nyhavn, Operahuset och Christianshavns kanaler i Köpenhamn. Byggherren NCC Bolig vann den titeln på den internationella fastighetsmässan MIPIM 2015, och COWI var rådgivare i byggprojektet.

Det exklusiva bygget innefattar tre nya byggnader på totalt 20 000 m2 och rymmer drygt 105 lägenheter med utsikt mot Nyhavn och Royal Danish Playhouse. Det finns också butiker, caféer m.m. på bottenplanet.

Byggnaderna är omgivna av 300 år gamla packhus och arkitekturen har därför anpassats efter den miljön, men den är ändå modern för att leva upp till nutidens förväntningar på stil och funktion.

Det som gör byggnaderna speciella är de vinklade taken som har byggts upp med stålkonstruktioner i upp till tre våningar och låsts med lätta stålkassetter och takfönster. Krøyers Plads utgör dessutom ramen för Danmarks första svanenmärkta lägenheter, vilket innebär bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning.

Under hela fastigheten finns parkeringsgarage.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2012–2016

KUND
NCC Bolig A/S

TJÄNSTER

  • Projektering av konstruktioner
  • Spont för kaj och källare
  • Miljö
  • Ledningsomläggningar
  • Vägprojekt
  • Registrering av närliggande byggnader
  • Dagsljus
  • Brand

Kontakta oss

Erik Severin
Project Director
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 56401538

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN