Vi bygger den ultimata LEGO-upplevelsen

Många kommer säkert ihåg känslan av att släppa loss fantasin och kreativiteten bland små färgglada legobitar. Nu byggs den där barnsliga glädjen in i LEGO House i Billund, som liknar 21 legobitar staplade på varandra. Byggnadens totala yta är 12 000 kvadratmeter.

I det här upplevelsehuset finns 25 miljoner legobitar och den färgglada, lekfulla utformningen tycks trotsa gravitationen. Huset är ett konkret uttryck av LEGOs filosofi om att lärande genom lek banar väg för innovation och kreativitet.

Arkitekterna BIG stod för arbetet att förstora upp de små legobitarna till byggblock och COWI kom in som teknikkonsult på ett tidigt stadium. Under projektets lopp bidrog vi med miljökonsekvensbeskrivningar, hjälp vid framtagandet av en ny detaljplan och bedömning av designförslag. Dessutom tog vi fram ett ramverk för byggkonstruktionen och tillhandahöll tillsyn på nyckelområden som till exempel hållbarhet, energi, brandskydd och säkerhetsfrågor.

COWI ansvarade också för att ta fram en 4D-modell av den unika byggnaden, som gjorde det lättare för entreprenören att förstå komplexiteten och hur byggnaden skulle konstrueras.

Det lekfulla landmärket invigdes i september 2017 och vann utmärkelsen som årets byggnad i Danmark i december 2017.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Danmark

KUND

LEGO House

PERIOD

2013 - 2017

TJÄNSTER

  • Design
  • Klimatpåverkan
  • Hållbarhet
  • Detaljplanering
  • Installationer
  • Tillsyn
  • Brandskydds- och säkerhetstjänster

Kontakta oss

Jan Bro Nielsen
Chief Project Manager
Buildings, Denmark

Tel: +45 56401785

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN