Nationalmuseum renoveras till Sveriges mest modernaste museum

Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

För första gången på 148 år renoveras Nationalmuseibyggnaden på Blasieholmen i Stockholm. Byggnaden som är ett statligt byggnadsminne behöver nu genomgå en varsam renovering och upprustning för att uppfylla de krav som ställs på ett modernt konstmuseum vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik.

Mycket av komplexiteten ligger i att möta alla motstridiga krav som projektet rymmer. Tusentals löpmeter tekniska installationer, samtidigt som de publika ytorna ska öka. Dagens stränga klimatkrav inom museer kräver styrning av avancerade och kraftfulla luftbehandlingsaggregat, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt.Utöver tillskapandet av ytterligare utställningsyta för konsten får byggnaden bland annat restaurang med utsikt mot Stockholms slott, en intilliggande bar, ett bibliotekscafé, en gård för skulptur samt fler och bättre servicefunktioner som toaletter, garderober och matsäcksrum.

COWI Projektbyråns uppdrag omfattar projektledning och ansvar för ombyggnaden och projektet genomförs som en samverkansentreprenad. COWI Projektbyråns uppdrag innebär projekt- och byggledning, installationssamordning samt ekonomistyrning.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Stockholm, Sverige

PERIOD
20142017

KUND
Statens fastighetsverk, SFV

TJÄNSTER

  • Projekt- och byggledning
  • Installationssamordning
  • Ekonomistyrning

Kontakta oss

Jonas Hellström

Jonas Hellström
Senior Vice President
Project Management, Sweden

Tel: +46 8 545 495 00

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN