Konsten och människorna i centrum
för nya Nationalmuseum

Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

För första gången på 148 år har Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm renoverats genomgripande. COWI Projektbyrån har av Statens fastighetsverk haft uppdraget att vara projektledare för detta komplicerade och genomgripande renoveringsprojekt som nu har nominerats till Årets Bygge 2019.

Byggnaden som är ett statligt byggnadsminne har genomgått en varsam renovering och upprustning för att uppfylla de krav som ställs på ett modernt konstmuseum vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. Avancerad teknik som övervakar och reglerar temperatur, ljus och luftfuktighet gör det möjligt att visa ömtåliga konstverk i miljöer som också är behagliga för besökarna att vistas i.

Mycket av komplexiteten har varit att möta alla motstridiga krav inom projektet. Tusentals löpmeter av tekniska installationer, samtidigt med en ökning av de publika ytorna. Dagens stränga klimatkrav inom museer kräver styrning av avancerade och kraftfulla luftbehandlingsaggregat, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. Utöver tillskapandet av ytterligare utställningsyta för konsten har byggnaden fått en restaurang med utsikt mot Stockholms slott, en intilliggande bar, ett bibliotekscafé, en gård för skulptur samt fler och bättre servicefunktioner som toaletter, garderober och matsäcksrum.

COWI Projektbyråns uppdrag har omfattat projektledning, byggledning, installationssamordning och ekonomistyrning. Projektet har genomförts i samverkan.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Stockholm, Sverige

PERIOD
20142018

KUND
Statens fastighetsverk, SFV

TJÄNSTER

  • Projektledning
  • Byggledning
  • Installationssamordning
  • Ekonomistyrning

Kontakta oss

Niklas Lögdström
Senior Vice President
COWI Projektbyrån AB, Sweden

Tel: +46 705 26 24 22

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN