En hållbar byggnad i LEED Platinum-klassen

Nordeas nya huvudkontor i Ørestad, nära Köpenhamn, är en ambitiös hållbar byggnad som har utformats enligt den högsta LEED-standarden: LEED Platinum.

Den nya byggnaden inrymmer 46 000 hållbara kvadratmeter på sex plan, och 5 000 kvadratmeter av dessa används för en av norra Europas största börshandelssalar. 

Projektet var komplext, med en särskild utmaning: att uppfylla arkitekternas krav på en modern och öppen kontorsbyggnad som inrymmer ett helt våningsplan med tunga, bullriga maskiner, något som ställde stora krav på akustik, bullerhantering och byggnadskonstruktionen.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Köpenhamn

PERIOD
20122017

KUND
Nordea Properties

UPPDRAGSGIVARE

Henning Larsens Tegnestue

ENTREPRENÖR/INVESTERARE

Pension Denmark, Teachers’ Pension samt Nordea Liv & Pension.

TJÄNSTER:

  • Stomkonstruktion
  • VVS
  • Energi
  • Lågspänning
  • Brandskydd och ventilation 
  • LEED-certifiering
  • Bullerprognoser och akustik

Kontakta oss

Hans Lønstrup Olesen
Project Director
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 22495335

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN