Nytt sjukhus för mer än 300 000 invånare

Det nya sjukhuset – format som ett klöverblad – kommer att ha alla funktioner i en och samma byggnad.

Sjukhuset kommer att bli en paviljong mitt i en skog söder om Hillerød på norra Själland. Det blir både inbjudande och välplanerat ned till minsta logistiska och kliniska funktion.

Sjukhusets totalyta blir 112 500 kvadratmeter och det kommer att inrymma 570 enkelrum. Inom upptagningsområdet finns 310 000 invånare.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
20112012

KUND
Region Själland

TJÄNSTER

  • Kostnadsgranskning vid olika designfaser
  • Värdeanalys – förslag och bedömning
  • Upphandlingsrådgivning
  • Deltagande vid sammanställning av anbudsunderlag
  • Kommersiell förvaltning

Kontakta oss

Henrik Schmidt
Leading Project Manager
Buildings, Denmark

Tel: +45 56402495

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN