Framtidens vårdbyggnad

Foto: Arkitektgruppen

Sykehuset Östfold är framtidens vårdbyggnad, där design och utformning bidrar till patienternas återhämtning och välbefinnande.

Sjukhusets totalyta är 85 000 kvadratmeter och här finns mycket komplexa tekniska lösningar och installationer. Allt har utformats för att underlätta smidig logistik och största möjliga flexibilitet.

Logistikanalysen visade på möjliga flaskhalsar i de ursprungliga designförslagen, och en ny konstruktion designades för att möjliggöra ett smidigare leveransflöde och för att justera storleken på logistik- och teknikområden.

2014 prisades projektet för bästa användning av öppen BIM av buildingSMART International, och det har visats upp som exempel på ett lyckat projekt inför flera andra sjukhusprojekt.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Norge

PERIOD
20102015

KUND
Helse Sør-Øst RHF, Norge

TJÄNSTER:

  • Preliminär projektering, upphandling, anbudsprojekt och arbetsritningar för alla ingenjörsområden.
  • Rådgivning på alla områden, inklusive projektledning, logistikplanering, byggarbete, geoteknik, VVS, energi, miljö, brandkonsulttjänster, akustik, ventilation, elektronik, telekommunikation och IT samt landskapsplanering

Kontakta oss

Alvin Wehn
Project leader
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 95989128

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN