Nytt supersjukhus – ett landmärke för hela Region Själland

Foto: Region Sjælland

Sjukhus Lösningar

Det nya universitetssjukhuset i Køge kommer att fungera som akutsjukhus för 290 000 invånare i Køge-området. Dessutom samlas all specialistvård inom Region Själland i det nya sjukhuset som också blir ett nav för forskning och utbildning i regionen.

Det blir ett supersjukhus, med tre gånger så stor yta som nuvarande Køge sjukhus: totalt 190 000 kvadratmeter. Tack vare att byggnaden är så kompakt blir det inga långa gångavstånd för personalen, och det blir enkelt att bygga ut i alla riktningar i framtiden.

Innergårdar, massor av dagsljus och gröna tak är viktiga inslag i det nya sjukhuset, och alla patientrum får utsikt antingen mot landskapet västerut eller mot Køgebukten.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Själland, Danmark

Kund

Region Själland

Period

2012–2023

Tjänster
  • Byggherrerådgivning

Kontakta oss

Peter Bjersing
Project Director
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 56402658

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN