Omfattande byggnadsskanning

En omfattande byggnadsskanning av 16 038 rum i 412 offentliga byggnader med en total yta på över 39 500 kvadratmeter.

Detta blev resultatet av ett omfattande BIM-uppdrag (byggnadsmodellering) för Helsingörs kommun i Danmark.

Syftet var att hjälpa kommunen att rätta till misstag och dokumentera ändringar som gjorts genom att skanna byggnaderna och jämföra med gamla ritningar, och på så sätt underlätta fastighetsskötsel och förvaltning.

Noggranna och uppdaterade 2D CAD-ritningar genererades från 3D-punktmoln som tydligt visade konstruktionen i alla skannade byggnader.

Projektet utfördes med hjälp av skanningssystemet COWI SLAM. Det är ett mycket snabbt och precist system (säkerhetsmarginal <50 mm) som skannar upp till 43 200 punkter per sekund med en radie på 30 meter. Tack vare detta kunde projektet slutföras fyra gånger snabbare, och till en kostnad på en fjärdedel av det aktuella marknadspriset.

I dagsläget (2018) är COWI en av Skandinaviens enstaka SLAM-systemoperatörer som erbjuder komplett service – från datainhämtning till slutbehandling.

COWI SLAM solution – fast and effective 3D surveying

PROJEKTINFORMATION

ORT
Helsingör, Danmark

PERIOD
2014/15

KUND
Helsingörs kommun

TJÄNSTER:

  • BIM

Kontakta oss

Morten Hertz Knudsen
Laser Scanning Portfolio Manager
Utility Rights and Surveying, Denmark

Tel: +45 56406047

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN