Hållbar jourmottagning till Oslos invånare

Foto: Nordic - Office of Architecture

Sjukhus Lösningar

Jourläkarmottagningen ska vara en dygnetruntöppen akutmottagning för hälsobetingade och sociala problem för alla i Oslo. Det omfattar akuta läkartjänster inom fysisk sjukvård, psykiatri, alkohol och droger, sociala kriser och skador, samt ambulerande läkarjour. Till detta kommer utvalda specialisthälsotjänster.

Jourläkarmottagningen ska byggas på samma område som Aker sjukhus. Byggprojektet får en bruttoareal på cirka 21 000 m² plus cirka 5 000 m² för garage. Det ska vara färdigt under 2023.

Omsorgsbygg och Oslo kommun har en tydlig miljöprofil och målet är att bygga jourläkarmottagningen på ett sätt som ger lägsta möjliga energiförbrukning under byggnadens hela livstid. Det ska BREEAM-certifieras till ”Very good” och byggas som plushus.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Oslo, Norge

PERIOD
2017-2018

KUND
Oslo Kommune, Omsorgsbygg

TJÄNSTER

 • Byggteknik
 • VVS
 • Energi
 • Brandsäkring
 • Akustik
 • Energi
 • Geoteknik
 • Säkerhet
 • ITB
 • Väg
 • Trafik
 • Landskapsarkitektur
 • Yttre miljö
 • Vatten och avlopp
 • BREEAM
 • BIM
 • Plankonsult
 • KU och ritnings- och förprojekt tillsammans med Nordic – Office of Architecture.

Kontakta oss

Morten Bø
Chief Project Manager
Buildings, Norway

Tel: +47 90202307

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN