PROJEKTKOMPLEXITET AV NATIONELL BETYDELSE

Foto: Nordic - Office of Architecture

Kulturbyggnader och skolor Lösningar

Ett nytt nationellt beredskapscenter för polisen är ett projekt av stor nationell betydelse. Målet för centret är att det effektivt ska bidra till att förebygga, förhindra, hantera och normalisera extraordinära händelser och kriser, och skapa trygghet för befolkningen. Det ska ge snabb, effektiv och säker insats från beredskapsresurserna.

Centret ska täcka behovet av bättre träningsanläggningar och nödvändiga lokaler för beredskapstruppen, bombgruppen, kris- och gisslanförhandlarna och polisens helikoptertjänst. Andra nationella beredskapsresurser ska kunna använda centret för träning. Beredskapscentret ska också underlätta bättre yrkesutveckling och samträning med bland annat insatspersonal.

Beredskapscentret ska ligga på Taraldrud i Ski kommun. Området ligger väster om E6 som är reglerad för detta syfte, och är närmare 350 000 m. stort. Byggnadernas totala storlek anslås till 25 000–30 000 m2 BTA.

Projektet kommer bland annat att omfatta administrationsbyggnad, helikopterbas, parkering och träningsanläggningar som skyttehus, skjutbanor och simhall.

Anläggnings- och utomhusarbeten för vägar, infrastruktur, områdessäkring, helikopterbas, vallar, ytor för helikopter och skjutbana m.m. ingår också i projektet.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Taraldrud, Norge

PERIOD
2016-2020

KUND
Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement

TJÄNSTER

 • Projekteringsgruppledning
 • BIM
 • Samhällsekonomi
 • Byggteknik
 • Geoteknik
 • VVS
 • Elektricitet
 • IKT
 • Akustik
 • Brand
 • Byggnadsfysik
 • Energi
 • Landskapsarkitektur
 • Väg
 • Trafik

Kontakta oss

Kirsti Engebretsen Larssen
Senior Market Director
Management, Norway

Tel: +47 92232122

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN