Ett nytt och hållbart gemensamt akutsjukhus

Foto: Nordic - Office of Architecture 
Sjukhus Lösningar

Projektet ”Sjukehuset i Nordmøre och Romsdal” (SNR) omfattar ett nytt gemensamt akutsjukhus för Nordmøre och Romsdal, beläget på Hjelset i Molde kommun, och en poliklinik/distriktläkarcenter i Kristiansund kommun.

Det nya sjukhuset får integrerade avdelningar för fysisk vård och psykiatri, och har funktioner som poliklinik och dagvård, laboratorier, röntgendiagnostik, operation, akutmottagning, intensivbehandling och förlossningsvård. Cirka 54 000 m² på Hjelset och cirka 5 000 m² i Kristiansund.

COWI har deltagit i genomförbarhetsstudien och utarbetat det överordnade tekniska programmet, tagit fram dokumentation i anslutning till ritningsprojektet och förprojektet och bistått uppdragsgivarna i konceptfasen. Projektet genomförs som ett BIM-projekt.

Projektet har också höga miljöambitioner och målet är att det ska genomföras som ett passivhusprojekt. COWI har ansvarat för alla rådgivande ingenjörsfrågor och deltar i faserna ritnings-, för- och anbudsprojekt. Byggandet av det nya sjukhuset i Nordmøre och Romsdal (SNR) startar 2018 och planeras vara färdigt under 2021.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Hjelset och Kristiansund, Norge

PERIOD
2015–2023

Kund:
Helse Møre och Romsdal HF

TJÄNSTER

 • Byggteknik
 • Elektricitet
 • VVS
 • Brandsäkring
 • Akustik
 • Miljö
 • Energi
 • Byggnadsfysik
 • FDVU (Förvaltning, drift och underhåll)
 • Väg
 • Vatten och avlopp

Kontakta oss

Petter Måløy
Vice President
Buildings, Norway

Tel: +47 93406354

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN