Stadsutveckling i centrala Köpenhamn

Ett stort område runt det tidigare postkontoret mitt emot Köpenhamns centralstation är under omvandling till ett nytt, människovänligt stadsområde med öppna ytor som fylls med träd, promenadstråk och små parker som stärker lokalsamhället.

Fyra runda torn med en spännande arkitektonisk utformning och ett imponerande huvudkontor blir några av landmärkena i det nya området, som är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Köpenhamn på senare år. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Köpenhamn

PERIOD
20152022

KUND
Project Nord P/S

TJÄNSTER:

 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Skanning och modellering av befintliga förhållanden
 • Rivning av befintliga terminalbyggnader
 • Schakt
 • Grundvatten
 • Utformning av ny underjordisk parkering och tekniska lösningar
 • Nya kontor och höghus för bostäder, inkl. mekaniska och elektriska installationer
 • Brandsäkerhet
 • Energilösningar
 • Akustik
 • Vindsimuleringar 
 • LEED-planering
 • Certifiering

Kontakta oss

Lene Vejlgaard
Associate Project Director
Railways, Metros, Roads & Airports, Denmark

Tel: +45 56402729

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN