Digitalt och industrialiserat sjukhus i världsklass

Sjukhus Lösningar

Då det stod klart att det skulle byggas ett nytt universitetssjukhus i Stavanger, blev svaret digitalt och industrialiserat. Ritningsprojektet innebar en utredning av koncept för alla tomtalternativen och beräkning av entreprenadkostnader för byggfas 1 och 2. Tomtvalet föll på Ullandhaug som ligger granne med universitetet i Stavanger.

Utbyggnaden av Stavanger Universitetssjukhus, som uppdragsgivaren Helse Stavanger HF nu står inför, ska uppfylla mycket ambitiösa strategiska målsättningar och säkerställa behandlingskapacitet för en växande befolkning. Samtidigt ska användningen av området optimeras och personsäkerheten tillgodoses.

Projektet genomförs som ett BIM-projekt med betydande innovationer inom en industrialiserad byggprocess och digitalt samarbete. Sjukhuset är tänkt att byggas så industrialiserat som möjligt med prefabricerade element som monteras på byggplatsen. Projektet har också skapat stora digitala nyvinningar så att industrialiseringen ska kunna tas med in i själva BIM-modellen. Målet är att byggherren ska ta emot en funktionell digital tvilling av bygget, som ska användas aktivt i driftsfasen. Det digitala pionjärarbetet ska ge tidsmässiga och ekonomiska besparingar för projektet och för den vidare driften av bygget.

COWI ansvarar för alla rådgivande ingenjörsfrågor för det fullt utbyggda sjukhuset.
Sjukhuset omfattar fysisk vård och psykiatri, och har bland annat funktioner som akutmottagning, polikliniker, laboratorier, röntgendiagnostik, operation, intensivbehandling och förlossningsvård.

Sjukhuset ska vara i drift från 2023.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Stavanger, Norge

PERIOD
2015-2023

KUND
Helse Stavanger HF

TJÄNSTER

  • Alla rådgivande ingenjörsfrågor
  • Byggteknik
  • Elektriska och VVS-tekniska anläggningar
  • Brandsäkring
  • Akustik
  • Energi och miljö
  • Väg-, vatten- och avloppsanläggning utomhus

Kontakta oss

Alvin Wehn
Project leader
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 95989128

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN