Stridsflygbasen med beredskap i nordområdena

Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret
Flygplatser Lösningar

Stridsflygbasen på Evenes i Nordland ska utvecklas för att hantera QRA-uppdrag (Quick Reaction Alert) och bli en bas för nya stridsflygplan, F-35 och huvudbas för maritima patrullflyg, P-8A. Evenes ska vara beredskapsbas med kontroll av luftrummet i nordområdena, och ska hantera delar av styrkesammansättningen samt nationella, nordiska och allierade stridsflygövningar.

COWI har ett ramavtal för rådgivnings- och projekteringstjänster för Forsvarsbyggs stridsflygbas. Basen ska få anläggningar som klarar operationer med upp till 15 flyg samtidigt, och det ska byggas jourbyggnad, administrationsbyggnad och övrig nödvändig infrastruktur. Evenes ska klara operationer, övningsaktiviteter och QRA-hantering med F-35 så snart F-35 övertar denna roll från F-16, för närvarande beräknat till 2021–2022.

Nordic, COWI och Ramböll utgör projekteringsteamet NCR och hanterar alla projekteringstjänster inklusive projekteringsgruppledning.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Evenes, Norge

PERIOD
2016-2023

KUND
Forsvarsbygg

TJÄNSTER

 • Objektledning
 • Landskapsarkitektur
 • Samhällsekonomi
 • Byggteknik
 • VVS
 • Elektricitet
 • Säkerhet
 • Akustik
 • Brandsäkring
 • Geoteknik
 • Vatten och avlopp
 • Byggekonomi
 • IKT
 • HMS/yttre miljö
 • Automatik/SD/ITB
 • Samhälle
 • Trafik
 • Logistik
 • Byggnadsfysik
 • Energi

Kontakta oss

Kirsti Engebretsen Larssen
Senior Market Director
Management, Norway

Tel: +47 92232122

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN