Upprustning av Stockholms kulturcentrum

Byggnader Lösningar

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm består av två byggnader från 1970-talet. Byggnaderna inrymmer förutom Kulturhusets verksamheter nio scener, sex restauranger, diverse butiker och ett flertal kontorslokaler.

Fastigheten på ca 72 000 kvm genomgår nu en övergripande renovering som projektleds av COWI Projektbyrå. Ett utmanande projekt då byggnaderna är blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär "synnerligen höga kulturhistoriska värden".

År 2016 inleddes projekteringen och upprustningen består bland annat av en teknisk installation då systemen har uppnått sin tekniska livslängd. Återinvigningen kommer ske under hösten 2020.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Stockholm, Sverige

PERIOD
2016-2020

KUND
Fastighetskontoret, Stockholm stad

TJÄNSTER

  • Projektledning
  • Produktion - Byggledning
  • Byggadministration
  • Projekteringsledning
  • Installationssamordning VVS och El
  • Hyresgästsamordning
  • KA-PBL

Kontakta oss

Helene Hanssens
Projektledare
Stockholm AVD 1, Sweden

Tel: +46 702 09 30 07

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN